กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 4 พบจำนวนทั้งสิ้น 218 รายชื่อ

ชื่อเรื่องOops! ผิดอีกแล้ว!
เลขเรียก428
ผู้แต่งบิ๊กส์, แอนดรูว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์บิ๊กส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ
เลขเรียก428
ผู้แต่งสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. ภาษาเฉพาะอาชีพ2. กาทูตและการต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องCommunicative business English
เลขเรียก428
ผู้แต่งRajatanun, Kusumal
กุสุมาลย์ รชตะนันทน์
หัวเรื่อง1. English language - - Business English
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง
เลขเรียก428
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์แอ๊ปป้า พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก428
ผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องEnglish Adventure ตอน 1 น.แนนลุยอเมริกาไขปริศนาคันศรทองทำ
เลขเรียก428
ผู้แต่งอริสรา ธนาปกิจ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤ2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษ
สำนักพิมพ์อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBRUSH UP ENGLISH GRAMMAR
เลขเรียก428..364
ผู้แต่งภิญโญ คล้ายบวร
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์ - -ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง150 เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้ผิดเป็นประจำ
เลขเรียก428.034
ผู้แต่งเอนก จันทร์ไทย
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การอ่าน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์นพรัตน์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์ Basic Grammar
เลขเรียก428.04076
ผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย2. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบ TOEFL
เลขเรียก428.07
ผู้แต่งปฎิพล ตั้งจักรวรานนท์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - -การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการจดจำ - การแปล คำศัพท์ อังกฤษ - ไทย
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งกุณฑีรา กวักเพฑูรย์ คุโนลด์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องIELTS vocabulary tests
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ - - คำ,3. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพี่หมีหนวดกวดอังกฤษ
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งภูมิชาย บุญสินสุข
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตีศัพท์แตกกระจุย
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งพนิตนาฎ ชูฤกษ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เฟิสท์ ออฟเซท
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Princeton Review word smart
เลขเรียก428.1
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. Vocabulary
สำนักพิมพ์Traffic Transportation Department
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำศัพท์ธุรกิจ-ราชการ ไทย-อังกฤษ-จีน
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สื่อรวิชญ
หัวเรื่อง1. ไทย- -พจนานุกรม2. ไทย- -พจนานุกรม- -อังกฤษ,3. ไทย- -พจนานุกรม- -จีน
สำนักพิมพ์สื่อรวิญช
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Way In : ชุดเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งScott-Malden, Sarah
หัวเรื่อง1. English language -- Conversation and exercises
สำนักพิมพ์BBC
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทีเด็ดพิชิต Vocabulary
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งPost Grad Team
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำศัพท์ - -ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์หน้าต่างสู้โลกกว้าง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่ง ศัพท์ ระดับเทพ
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งแพมมิลาร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -คำศัพท์
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Wa In : ชุดเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งScott-Malden, Sarah
หัวเรื่อง1. English language -- Conversation and exercises
สำนักพิมพ์BBC
ปีที่พิมพ์1996
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 2 4 5 >| รวมทั้งหมด 10   การแสดงผล