กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 4 พบจำนวนทั้งสิ้น 216 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประโยคพูดใช้งานเพื่อการเดินทาง-ท่องเที่ยว
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งพาณิภัค ฉัตรธีรธรรม
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Book Now Publishing
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีพูดภาษาอังกฤษเหมือนฝรั่ง
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งบิ๊กส์, แอนดรูว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา2. ภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษไม่ปอดแหก
เลขเรียก428.2495
ผู้แต่งฑา ธรรมเดียร
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ -- การพูด
สำนักพิมพ์ลีลาภาษา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่ออาเซี่ยน
เลขเรียก428.2495
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ2. ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี,3. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกพูดอังกฤษด้วยตนเอง จากพื้นฐานสู่การใช้งานจริง
เลขเรียก428.2495
ผู้แต่งกรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม บรรณาธิการ เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ2. ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์ยูโรปา เพรส
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษรายวันก้าวทันอาเซียน
เลขเรียก428.24951
ผู้แต่งสิริบุปผา อุทารธาดา
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา,3. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ,4. ภาษาอังกฤษ - - อาเซียน
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เก่งได้ชั่วข้ามคืน
เลขเรียก428.24959
ผู้แต่งเจริญชัย อัศวพิริยะอนันต์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ2. ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา,3. นักกฎหมาย -- คำศัพท์
สำนักพิมพ์บานานา สวีท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษจากจินตภาพ (Mind Map English) เข้มข้น
เลขเรียก428.249591
ผู้แต่ง ฐนิสา ชุมพล, บรรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์,3. ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา,4. ภาษาจินตภาพ
สำนักพิมพ์พราว โพเอท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ็บนิดเดียว เดี๋ยวก็เช้า And This Too Shall Pass
เลขเรียก428.2495911
ผู้แต่งภูมิชาย บุญสินสุข
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้สำนวนโวหา2. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษ
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
เลขเรียก428.3
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดภาษาอังกฤษอย่างไรไม่ให้อายฝรั่ง
เลขเรียก428.3
ผู้แต่งจารุณี จันทร์ลอยนภา
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์Book Caff
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 วิธี พูดอังกฤษ แบบเหนือชั้น
เลขเรียก428.3
ผู้แต่งสุธีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษในชิวีตประจำวัน
เลขเรียก428.3
ผู้แต่งอโนเชาว์ เพชรรัตน์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก428.34
ผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ- -บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าหัวหอมฟิตอิงลิชในที่ทำงาน
เลขเรียก428.34
ผู้แต่งเจี่ยงจื้ออี๋ว์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่ง Grammar ด้วย Mind Mapping
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งหลี่ จงเยวี่ย
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์ซีเอ็คยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งฟินแมน
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรามาพูดภาษาอังกฤษภายในครอบครัวกันเถอะ
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งอภิรดี ประดิษฐ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษกับชาวต่างชาติ120 สถานการณ์พบบ่อยในชีวิตประจำวัน
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การสนทนา
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrick & Talk easy English : พูดอังกฤษง่าย ๆ
เลขเรียก428.349
ผู้แต่งณวรา อลิน
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์คลื่นอักษร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 4 5 7 8 >| รวมทั้งหมด 10   การแสดงผล