กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 4 พบจำนวนทั้งสิ้น 216 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมังกรน้อยเพื่อนรัก ตอน ท่องแดนอาหรับตามหาพรมวิเศษ
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งลองกาเกีย,ซิลเวีย
อัญชิสา อุจจาภิมุข,แปล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การอ่าน - -แบบฝึดหัด
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHE ADVENTURES OF SHERLOCK HOLMES : พลิกปมคดีลับกับเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ยอดนักสืบ
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งHwang, David
Benette, Louisr
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การอ่า2. ภาษาอังกฤษ - - หนังสืออ่านประกอ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคอ่านภาษาอังกฤษ
เลขเรียก428.4
ผู้แต่งอเบลลา เจมส์
ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, แปล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การอ่าน
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านไวใน 7 วัน : Speed reading in a week
เลขเรียก428.432
ผู้แต่งกอนสแตนท์ ตีนา.
หัวเรื่อง1. การอ่าน2. ความเร็วในการอ่าน
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยมุสลิม
เลขเรียก428.5
ผู้แต่งกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. ศัพท์ภาษาอังกฤษ2. มุสลิม
สำนักพิมพ์ออฟเซ็ท
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาไทยว่าอย่างนี้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
เลขเรียก428.51
ผู้แต่งครูตุ๊กตุ๊ก
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGOOD MANNERS AND GOOD HABITS หนูเป็นเด็กดีมีมารยาทงาม
เลขเรียก428.6
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ซีเอ็ด
นฤมล เครือวัลย์, แปล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การอ่า2. ภาษาอังกฤษ - - หนังสืออ่านประกอ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGrammar for IELTS : with ansewers
เลขเรียก428.75
ผู้แต่งHopkins, Diana
หัวเรื่อง1. International English Language Testing System
สำนักพิมพ์Cambridge Unibersity Press
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGrammar ไม่น่าเบื่อ
เลขเรียก428.934
ผู้แต่งพจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์
สำนักพิมพ์พราว โพเอท
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก428.945
ผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - คำ2. ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร AEC
เลขเรียก428.953
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ
เลขเรียก428.963
ผู้แต่งเอ็มไอเอส
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องChineasy เก่งจีนได้ไม่ต้องจำ
เลขเรียก495.1
ผู้แต่งเสี่ยวหลัน
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - การใช้ภาษา2. ภาษาจีน - - คำศัพท,3. ภาษาจีน - - บทสนทนาและวล
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนุกกับสำนวนจีนพักท้าย
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งสุวาณี ปิยพสุนทรา
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - สำนวนโวหาร2. ภาษาจีน -- การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาจีนฉบับ จิ้ม ชี้ เที่ยว
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งเรืองรอง รุ่งรัศมี
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน- -บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน- -ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์บุ๊ค คาเฟ่
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนา 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งจินตนา แพทย์วิบูลย์
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์Book Caff
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาจีนกลาง (เบื้องต้น)
เลขเรียก495.182
ผู้แต่งพิชัย พินัยกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน -- การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ไทยวรศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนภาษาจีนกลางด้วยตนเอง
เลขเรียก495.182
ผู้แต่งม.อึ้งอรุณ
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - บทสนทนาและวลี
สำนักพิมพ์อรุณรุ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มต้นใน 3 ก้าว
เลขเรียก495.182
ผู้แต่งหวิน, หวาง กวน
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน -- บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเก่งจีนเล่มเดียวเอาอยู่
เลขเรียก495.182
ผู้แต่งอุรณา บัณฑิตย์ดำรงกุล
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน -- บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ,3. ภาษาจีน - - การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 6 7 9 10 >| รวมทั้งหมด 10   การแสดงผล