Main Back

Search 5 Resualt 87 Items

Titleเปิดโลกนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องใกล้ตัว
CallNumber500
Authorนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
Subject1. วิทยาศาสตร์
Publishนานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleวิทยาศาสตร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์
CallNumber500
Authorไฮฟิลด์. โรเจอร์
Subject1. วิทยาศาสตร์2. เวทย์มนต์
Publishนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleนิทานเรียนรู้ธรรมชาติ
CallNumber500
Authorยุน ฮี จอง
Subject1. วิทยาศาสตร์
Publishนานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
YearOfPrint2551
result 1 items.
Title100 คำถามเรื่องชวนสงสัย
CallNumber500
Authorยูริ, โปรดักชั่น
Subject1. วิทยาศาสตร์ - - คำถามและคำตอบ
Publishนานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleวิทยาศาสตร์ สุดลึกลับ ชวนค้นหา
CallNumber500
Authorคลาร์ก, ฟิลลิป
Subject1. วิทยาศาสตร์ - - รวมเรื่อง
Publishนานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
CallNumber500.634
Authorวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
Subject
Publishหจก. เอช - เอน การพิมพ์
YearOfPrint2530
result 1 items.
Titleจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่
CallNumber501
Authorคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ
Subject1. วิทยาศาสตร์กับอารยธรรม2. วิทยาศาสตร์ - - ปรัชญา,3. วิทยาศาสตร์ - - แง่สังคม
Publishมูลนิธิโกมลคีมทอง
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleรายงานการศึกษาข้อมูลเชิงวิชการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย
CallNumber501.023
Authorคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
Subject
Publishหจก. นวสาส์นการพิมพ์
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleคู่มืออยู่อย่างวิทย์ ฉบับติดบ้าน SCIENCE FOR LIFE
CallNumber502
Authorเคล็กก์, ไบรอัน
พินดา พิสิฐบุตร, แปล
Subject1. วิทยาศาสตร์ - - รวมเรื่อ
Publishไต้ฝุ่น
YearOfPrint2561
result 1 items.
Titleเทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์
CallNumber506
Authorสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Subject1. เทคโนโลยี
Publishฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สวทช.
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์
CallNumber506
Authorสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Subject1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - - ผลงาน
Publishฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สวทช.
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleสร้างคน สร้างปัญญา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : Nationl Science and Technology Decelopment Agency
CallNumber506
Authorสวทช.
Subject1. วิทยาศาสตร์ - - ไทย2. เทคโนโลยี - - ไทย
Publishสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
YearOfPrint2543
result 1 items.
TitleReadings for Workshop on Information Science
CallNumber507
AuthorFaculty of Graduate studies, mahidol university
Subject1. วิจัย - - วิทยาศาสตร์
PublishCenter for Technology of Information system Management
YearOfPrint
result 1 items.
Titleหนังสือที่ระลึก 50 ปี วว.
CallNumber507
Authorสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
Subject1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย2. สถาบันวิทยาศาสตร์
Publishม.ป.ท
YearOfPrint
result 1 items.
Titleเส้นทางสร้างฝัน สู่รางวัลโนเบล ในชีวิตนักวิทยาศาสตร์ : The Beginner' Guide to Winning Noble Prize
CallNumber509.2
Authorโดเฮอร์ที, ปีเตอร์
Subject1. นักวิทยาศาสตร์2. รางวัลโนเบล
Publishสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
CallNumber509.9
Authorสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
Subject1. วิสัยทัศน์
Publishสีดา
YearOfPrint
result 1 items.
Titleคู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข
CallNumber510
Authorบาร์เร็ดต์, จิม
Subject1. คณิตศาสตร์
Publishเนชั่นบุ๊คส์
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleโจทย์ข้อสอบ GMAT
CallNumber510
AuthorPSP
Subject1. คณิตศาสตร์
PublishPSP
YearOfPrint2534
result 1 items.
Titleคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม
CallNumber510.246
Authorจำนงค์ พุ่มคำ
Subject1. คณิตศาสตร์วิศวกรรม2. ช่างอุตสาหกรรม -- คณิตศาสตร์,3. คณิตศาสตร์
Publishสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น){44}
YearOfPrint2530
result 1 items.
Titleบิ๊ก นัมเบอร์ส : Big Numbers
CallNumber511.2
Authorกริบบิน, นัมเบอร์ส
นรา สุภัคโรจน์, แปล
Subject1. ระบบคณิตศาสตร์
Publishมติชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 4   การแสดงผล