กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 5 พบจำนวนทั้งสิ้น 90 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์
เลขเรียก500
ผู้แต่งไฮฟิลด์. โรเจอร์
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์2. เวทย์มนต์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานเรียนรู้ธรรมชาติ
เลขเรียก500
ผู้แต่งยุน ฮี จอง
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ สุดลึกลับ ชวนค้นหา
เลขเรียก500
ผู้แต่งคลาร์ก, ฟิลลิป
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 คำถามเรื่องชวนสงสัย
เลขเรียก500
ผู้แต่งยูริ, โปรดักชั่น
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - คำถามและคำตอบ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดโลกนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องใกล้ตัว
เลขเรียก500
ผู้แต่งนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
เลขเรียก500.634
ผู้แต่งวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์หจก. เอช - เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่
เลขเรียก501
ผู้แต่งคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์กับอารยธรรม2. วิทยาศาสตร์ - - ปรัชญา,3. วิทยาศาสตร์ - - แง่สังคม
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาข้อมูลเชิงวิชการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย
เลขเรียก501.023
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์หจก. นวสาส์นการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มืออยู่อย่างวิทย์ ฉบับติดบ้าน SCIENCE FOR LIFE
เลขเรียก502
ผู้แต่งเคล็กก์, ไบรอัน
พินดา พิสิฐบุตร, แปล
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่น
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์
เลขเรียก506
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สวทช.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างคน สร้างปัญญา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : Nationl Science and Technology Decelopment Agency
เลขเรียก506
ผู้แต่งสวทช.
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - ไทย2. เทคโนโลยี - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์
เลขเรียก506
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สวทช.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องReadings for Workshop on Information Science
เลขเรียก507
ผู้แต่งFaculty of Graduate studies, mahidol university
หัวเรื่อง1. วิจัย - - วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์Center for Technology of Information system Management
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึก 50 ปี วว.
เลขเรียก507
ผู้แต่งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
หัวเรื่อง1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย2. สถาบันวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเส้นทางสร้างฝัน สู่รางวัลโนเบล ในชีวิตนักวิทยาศาสตร์ : The Beginner' Guide to Winning Noble Prize
เลขเรียก509.2
ผู้แต่งโดเฮอร์ที, ปีเตอร์
หัวเรื่อง1. นักวิทยาศาสตร์2. รางวัลโนเบล
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
เลขเรียก509.9
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
หัวเรื่อง1. วิสัยทัศน์
สำนักพิมพ์สีดา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโจทย์ข้อสอบ GMAT
เลขเรียก510
ผู้แต่งPSP
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์PSP
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข
เลขเรียก510
ผู้แต่งบาร์เร็ดต์, จิม
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม
เลขเรียก510.246
ผู้แต่งจำนงค์ พุ่มคำ
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์วิศวกรรม2. ช่างอุตสาหกรรม -- คณิตศาสตร์,3. คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น){44}
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบิ๊ก นัมเบอร์ส : Big Numbers
เลขเรียก511.2
ผู้แต่งกริบบิน, นัมเบอร์ส
นรา สุภัคโรจน์, แปล
หัวเรื่อง1. ระบบคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 4   การแสดงผล