กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 5 พบจำนวนทั้งสิ้น 88 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเปิดโลกนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องใกล้ตัว
เลขเรียก500
ผู้แต่งนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์
เลขเรียก500
ผู้แต่งไฮฟิลด์. โรเจอร์
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์2. เวทย์มนต์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานเรียนรู้ธรรมชาติ
เลขเรียก500
ผู้แต่งยุน ฮี จอง
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 คำถามเรื่องชวนสงสัย
เลขเรียก500
ผู้แต่งยูริ, โปรดักชั่น
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - คำถามและคำตอบ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ สุดลึกลับ ชวนค้นหา
เลขเรียก500
ผู้แต่งคลาร์ก, ฟิลลิป
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
เลขเรียก500.634
ผู้แต่งวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์หจก. เอช - เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่
เลขเรียก501
ผู้แต่งคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์กับอารยธรรม2. วิทยาศาสตร์ - - ปรัชญา,3. วิทยาศาสตร์ - - แง่สังคม
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาข้อมูลเชิงวิชการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย
เลขเรียก501.023
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์หจก. นวสาส์นการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มืออยู่อย่างวิทย์ ฉบับติดบ้าน SCIENCE FOR LIFE
เลขเรียก502
ผู้แต่งเคล็กก์, ไบรอัน
พินดา พิสิฐบุตร, แปล
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่น
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์
เลขเรียก506
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สวทช.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างคน สร้างปัญญา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : Nationl Science and Technology Decelopment Agency
เลขเรียก506
ผู้แต่งสวทช.
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - ไทย2. เทคโนโลยี - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์
เลขเรียก506
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สวทช.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องReadings for Workshop on Information Science
เลขเรียก507
ผู้แต่งFaculty of Graduate studies, mahidol university
หัวเรื่อง1. วิจัย - - วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์Center for Technology of Information system Management
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึก 50 ปี วว.
เลขเรียก507
ผู้แต่งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
หัวเรื่อง1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย2. สถาบันวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเส้นทางสร้างฝัน สู่รางวัลโนเบล ในชีวิตนักวิทยาศาสตร์ : The Beginner' Guide to Winning Noble Prize
เลขเรียก509.2
ผู้แต่งโดเฮอร์ที, ปีเตอร์
หัวเรื่อง1. นักวิทยาศาสตร์2. รางวัลโนเบล
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
เลขเรียก509.9
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
หัวเรื่อง1. วิสัยทัศน์
สำนักพิมพ์สีดา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข
เลขเรียก510
ผู้แต่งบาร์เร็ดต์, จิม
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโจทย์ข้อสอบ GMAT
เลขเรียก510
ผู้แต่งPSP
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์PSP
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม
เลขเรียก510.246
ผู้แต่งจำนงค์ พุ่มคำ
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์วิศวกรรม2. ช่างอุตสาหกรรม -- คณิตศาสตร์,3. คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น){44}
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบิ๊ก นัมเบอร์ส : Big Numbers
เลขเรียก511.2
ผู้แต่งกริบบิน, นัมเบอร์ส
นรา สุภัคโรจน์, แปล
หัวเรื่อง1. ระบบคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคณิตกล คณิตกวน Happy Math
เลขเรียก513.9
ผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์ - - เกม
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดเลขเร็วแบบอัจฉริยะ
เลขเรียก513.9
ผู้แต่งเจฟฟรีย์ แอนดรูว์
หัวเรื่อง1. คณิตศาตร์2. เกมตัวเลข
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์1
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติธุรกิจ
เลขเรียก519.5
ผู้แต่งสรชัย พิศาลบุตร
หัวเรื่อง1. สถิติวิเคราะห
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Methods)
เลขเรียก519.5
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์สถิติ2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ,3. สถิติวิเคราะห์,4. การลงทุน - - การตัดสินใจ - - แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติธุรกิจ
เลขเรียก519.5
ผู้แต่งมาลี บุญยะมา
หัวเรื่อง1. สถิติ2. ธุรกิจ - - สถิติ,3. สถิติการค้า
สำนักพิมพ์แอล. ที. เพรส
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางการบริหาร
เลขเรียก519.5
ผู้แต่งพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
หัวเรื่อง1. สถิติ2. วิจัย,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลุมดำ Uncensored
เลขเรียก521.5
ผู้แต่งกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล
หัวเรื่อง1. หลุมดำ (ดาราศาสตร์)
สำนักพิมพ์พิมพ์บูรพา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลุมดำ Uncensored
เลขเรียก521.5
ผู้แต่งกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล
หัวเรื่อง1. หลุมดำ (ดาราศาสตร์)
สำนักพิมพ์พิมพ์บรูพา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติย่อของเอกภพ The Grand Design
เลขเรียก523.1
ผู้แต่งฮอว์กิ้ง, สตีเฟ่น
หัวเรื่อง1. จักรวาล2. การกำหนดเวลา,3. ดาราศาสตร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะลุยอวกาศ
เลขเรียก523.2
ผู้แต่งลี, กวางวุง
หัวเรื่อง1. ระบบสุริยะ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย พ.ศ. 2546
เลขเรียก526.9
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล - - ไทย2. เทคโนโลยีอวกาศ,3. ดาวเทียม - - ข้อมูล,4. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรังวัด I สำหรับการคำนวณพิกัดฉาก
เลขเรียก526.9
ผู้แต่งดำเกิง ชำนาญการค้า
หัวเรื่อง1. การสำรวจ2. การก่อสร้าง
สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องAstronmical Tables Of The Sun, Moon And Planets
เลขเรียก528
ผู้แต่ง Meeus, Jean.
หัวเรื่อง1. Ephemerides2. Planet -- Ephemerides
สำนักพิมพ์Willmann-Bell
ปีที่พิมพ์1995
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช
เลขเรียก529
ผู้แต่งวินัย พงศ์ศรีเพียร
หัวเรื่อง1. เวลา
สำนักพิมพ์ศักดิโสภาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดรหัสอัจฉริยะ เลโอนาร์โด ดาวินชี
เลขเรียก530.1
ผู้แต่งสุทัศน์ ยกส้าน
หัวเรื่อง1. เลโอนาร์โด ดาวินชี
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแฟนพันธุ์แท้ไอน์สไตน์
เลขเรียก530.11
ผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ
หัวเรื่อง1. ไอน์สไตน์2. ทฤษฏีสัมพันธภาพ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวที่ 5 ก้าวที่กล้า กระทรวงพลังงาน
เลขเรียก531.6
ผู้แต่งกระทรวงพลังงาน
หัวเรื่อง1. กระทรวงพลังงาน
สำนักพิมพ์กระทรวงพลังงาน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน
เลขเรียก531.62
ผู้แต่งกระทรวงพลังงาน
หัวเรื่อง1. พลังงาน
สำนักพิมพ์กระทรวงพลังงาน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณหมออะตอม
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุ 50 ปี กิจการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติของประเทศไทย
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - - จดหมายเหตุ2. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ,3. พลังงานนิวเคลียร์,4. วิศวกรรมนิเคลียร์
สำนักพิมพ์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยู่ปลอดภัยกับอะตอม
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะตอมออฟฟิศ
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะตอมเพื่อนนักธุรกิจ
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถานีปลายทาง
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะตอมเพื่อนเกษตรกรไทย
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะตอมนักสำรวจ
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะตอมเพื่ออนาคต
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์พลังานนิวเคลียร์
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. พลังงานนิวเคลียร์2. อะตอม
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว เรียนรู้เพื่ออยู่รอด
เลขเรียก551.22
ผู้แต่งสุมน สิริมา
หัวเรื่อง1. แผ่นดินไหว
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เลขเรียก551.42
ผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. การอนุรักษ์แนวปะการัง2. การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล
สำนักพิมพ์โครงการศึกษาและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายฝั่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตที่สูงเกินเอเวอเรสต์
เลขเรียก551.43
ผู้แต่งกิ่งแก้ว บัวตูม
หัวเรื่อง1. ภูเขาเอเวอเรสต์
สำนักพิมพ์more of life publishing
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในการติดตามพื้นที่ประสบภัยคลื่นสึนามิ ของประเทศไทย
เลขเรียก551.46
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. สึนามิ - - ไทย (ภาคใต้)
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องHOPR and SPIRIT {34}คือหวัง...พลังใจ{34}
เลขเรียก551.463
ผู้แต่งคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีงาม
หัวเรื่อง1. สึนามิ2. คลื่นยักษ์,3. ภัยพิบัติ
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง2 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขเรียก551.463
ผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. สึนามิ2. คลื่นยักษ์,3. ภัยพิบัติ
สำนักพิมพ์อินทิเกตเต็ด โปรโมชัน เทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามพื้นที่ประสบภัยคลื่นสึนามิของประเทศไทย
เลขเรียก551.463
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. สึนามิ - - ภาพถ่ายทางอากาศ2. สึนามิ - - การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล,3. คลื่นทะเล,4. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรำลึก 1 ปี ธรณีพิบัติภัย สึนามิ จังหวัดพังงา
เลขเรียก551.463
ผู้แต่งอนุวัฒน์ เมธีวบูลวุฒิ
หัวเรื่อง1. สึนามิ2. คลื่นยักษ์,3. ภัยพิบัติ
สำนักพิมพ์อีแพค
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมรดกทะเลไทย : อาณาจักรแห่งสรรพชีวิตในโลกสีคราม
เลขเรียก551.465
ผู้แต่งปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
หัวเรื่อง1. ทะเล -- ไทย2. สัตว์ทะเล -- ไทย,3. นิเวศวิทยาทางทะเล
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตะวันออก
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องมุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดหารน้ำเพื่อประชาชน
เลขเรียก551.489
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. น้ำท่วม2. การจัดการน้ำ,3. การป้องกันน้ำท่วม
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชศูนย์ฝึกอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กระวงคมนาคม
เลขเรียก551.5
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. อุตุนิยมวิทยา - - กรม
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรดด์พลัส (REDD+)
เลขเรียก551.6
ผู้แต่งสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก -- ไทย2. ไทย -- ภูมิอากาศ
สำนักพิมพ์สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Industry Catalogue of Gold Bars Worldwide
เลขเรียก553.41
ผู้แต่งNigel Desebrock
หัวเรื่อง1. ทองคำ2. Gold Bars
สำนักพิมพ์Grendon International Rescarch
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลอยประจำเดือนเกิด
เลขเรียก553.8
ผู้แต่งพงศ์ศักดิ์ วิชิต
หัวเรื่อง1. อัญมณี
สำนักพิมพ์กรมทรัพยากรธรณี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดแผนที่ทรัพยากรธรณีประเทศไทย
เลขเรียก555.93
ผู้แต่งสมศักดิ์ โพธิสัตย์
หัวเรื่อง1. ธรณีวิทยา - - ไทย - - แผนที่2. ไทย - - แผนที่
สำนักพิมพ์กรมทรัพยากรธรณี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทรัพย์ในดินนครสวรรค์
เลขเรียก555.93
ผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ธรณีวิทยา - - นครสวรรค์
สำนักพิมพ์กรมทรัพยากรธรณี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดกำแพงเพชร
เลขเรียก555.93กพ
ผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ธรณีวิทยา2. ทรัพยากรธรณี - - จังหวัดกำแพงเพชร,3. ทรัพยากรธรณี,4. การจำแนกเขต,5. จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักพิมพ์กรมทรัพยากรธรณี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดนครพนม
เลขเรียก555.93นพ
ผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ธรณีวิทยา2. ทรัพยากรธรณี,3. การจำแนกเขต,4. ทรัพยากรธรณี - - จังหวัดนครพนม,5. จังหวัดนครพนม
สำนักพิมพ์กรมทรัพยากรธรณี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดมุกดาหาร
เลขเรียก555.93มห
ผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ทรัพยากรธรณี2. การจำแนกเขต,3. ธรณีวิทยา,4. ทรัพยากรธรณี - - จังหวัดมุกดาหาร,5. จังหวัดมุกดาหาร
สำนักพิมพ์กรมทรัพยากรธรณี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดสกลนคร
เลขเรียก555.93สน
ผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ธรณีวิทยา2. ทรัพยากรธรณี,3. การจำแนกเขต,4. ทรัพยากรธรณี - - จังหวัดสกลนคร,5. จังหวัดสกลนคร
สำนักพิมพ์กรมทรัพยากรธรณี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากชีวิตลูกจ้างสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
เลขเรียก558
ผู้แต่งMR.Owner
หัวเรื่อง1. ผู้ประกอบการ2. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลังแห่งเอนไซม์บำบัด
เลขเรียก572.7
ผู้แต่งฟุลเลอร์, ดิคซี
นิลวรรณ เพชระบูรณิน
หัวเรื่อง1. เอนไซม์2. Enzymes - - Therapeutic use,3. Enzymes - - Health aspects
สำนักพิมพ์พิมพ์ดีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชาร์ลส์ ดาร์วิน กำเนิดแห่งชีวิตและทฤษฎีวิวัฒนาการ
เลขเรียก575.09
ผู้แต่งนำชัย ชีววิวรรธน์
หัวเรื่อง1. วิวัฒนาการ
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ CDM การแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจกอย่างมีส่วนร่วม
เลขเรียก577.276
ผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หัวเรื่อง1. ปรากฎการณ์เรือนกระจก2. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาสโลก,3. การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด
เลขเรียก581
ผู้แต่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ต้นไม2. พฤกษศาสตร,3. พฤกษชาต
สำนักพิมพ์สุรพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไม้มงคล
เลขเรียก581
ผู้แต่งฉวีงาม มาเจริญ
หัวเรื่อง1. ต้นไม้ - - นามานุกรม2. พืช - - นามานุกรม
สำนักพิมพ์กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุกรมวิธานพืช อักษร ข ฉบับราชบัญพิตสถาน
เลขเรียก581.012
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. พฤกษศาสตร์ - - การจำแนก2. พืช - - การจำแนก
สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศัพท์ป่าไม้อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เลขเรียก581.03
ผู้แต่งอาคม คงทน
หัวเรื่อง1. พจนานุกรม
สำนักพิมพ์ศักดิโสภาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAILAND'S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2005
เลขเรียก581.13
ผู้แต่งBureau of the Budget
หัวเรื่อง1. Budget - - Thailand
สำนักพิมพ์P.A. Living
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสัตว์โลกเพื่อนเรา
เลขเรียก590
ผู้แต่งสำนักพิมพ์คติ
หัวเรื่อง1. สัตว์ -- ธรรมชาติและความเป็นอยู่2. นิเวศวิทยาสัตว์,3. สัตว์
สำนักพิมพ์คติ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานสัตว์มหัศจรรย์ 30 เรื่อง
เลขเรียก590
ผู้แต่งลองฮอร์น บีเทิล
หัวเรื่อง1. สัตว์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือจำแนกสัตว์ป่าเพื่องานป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า
เลขเรียก591
ผู้แต่งธัญญา จั่นอาจ
หัวเรื่อง1. การอนุรักษ์สัตว์ป่า2. สัตว์ป่า
สำนักพิมพ์เพาเวอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสำรวจชีวิตสัตว์โลกผู้น่าทึ่ง
เลขเรียก591.5
ผู้แต่งนิตยา เลาหะจินดา
หัวเรื่อง1. สัตว์ -- ธรรมชาติและความเป็นอยู่2. สัตว์ -- การขยายพันธุ์
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องOMG ! ฉลาด ! อัจฉริยะ !
เลขเรียก591.5
ผู้แต่งอนุศาสตร์ วณิชสุรหิรัญ
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต์
สำนักพิมพ์เบรนจีเนียส
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBangkok : then and now
เลขเรียก595.311
ผู้แต่งVan Beek, Steve
หัวเรื่อง1. Bangkok -- History2. Bangkok -- Description and travel
สำนักพิมพ์AB Publications
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้เรื่องนก : Birds tudy
เลขเรียก598
ผู้แต่งโดม ประทุมทอง
หัวเรื่อง1. นก - - ธรรมชาติและความเป็นอยู่
สำนักพิมพ์กรีนแมคพาย
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลมปีกที่คิดถึง
เลขเรียก598
ผู้แต่งสุธี ศุภรัฐวิกร
หัวเรื่อง1. นก - - ธรรมชาติและความเป็นอยู่
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนกเมืองไทย
เลขเรียก598
ผู้แต่งบุญส่ง เลขะกุล
หัวเรื่อง1. นก - - ไทย2. การดูนก
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องช้างต้น สัตว์มงคลแห่งพระจักรพรรดิ
เลขเรียก599.67
ผู้แต่งณัฎฐภัทร จันทวิช
หัวเรื่อง1. ช้าง2. ช้างเผือก,3. ช้างต้น
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCompendium of Human Resources in ASEAM civit service systems :Drivig Government Performance through strategic HRM
เลขเรียก599.9
ผู้แต่งOffice of the Civil Service commission
หัวเรื่อง1. human resources
สำนักพิมพ์Office of the civil service commission
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม