กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 5 พบจำนวนทั้งสิ้น 87 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเปิดโลกนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องใกล้ตัว
เลขเรียก500
ผู้แต่งนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์
เลขเรียก500
ผู้แต่งไฮฟิลด์. โรเจอร์
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์2. เวทย์มนต์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานเรียนรู้ธรรมชาติ
เลขเรียก500
ผู้แต่งยุน ฮี จอง
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 คำถามเรื่องชวนสงสัย
เลขเรียก500
ผู้แต่งยูริ, โปรดักชั่น
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - คำถามและคำตอบ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ สุดลึกลับ ชวนค้นหา
เลขเรียก500
ผู้แต่งคลาร์ก, ฟิลลิป
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
เลขเรียก500.634
ผู้แต่งวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์หจก. เอช - เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่
เลขเรียก501
ผู้แต่งคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์กับอารยธรรม2. วิทยาศาสตร์ - - ปรัชญา,3. วิทยาศาสตร์ - - แง่สังคม
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาข้อมูลเชิงวิชการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย
เลขเรียก501.023
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์หจก. นวสาส์นการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มืออยู่อย่างวิทย์ ฉบับติดบ้าน SCIENCE FOR LIFE
เลขเรียก502
ผู้แต่งเคล็กก์, ไบรอัน
พินดา พิสิฐบุตร, แปล
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่น
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์
เลขเรียก506
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สวทช.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์
เลขเรียก506
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สวทช.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างคน สร้างปัญญา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : Nationl Science and Technology Decelopment Agency
เลขเรียก506
ผู้แต่งสวทช.
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - ไทย2. เทคโนโลยี - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องReadings for Workshop on Information Science
เลขเรียก507
ผู้แต่งFaculty of Graduate studies, mahidol university
หัวเรื่อง1. วิจัย - - วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์Center for Technology of Information system Management
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึก 50 ปี วว.
เลขเรียก507
ผู้แต่งสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)
หัวเรื่อง1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย2. สถาบันวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเส้นทางสร้างฝัน สู่รางวัลโนเบล ในชีวิตนักวิทยาศาสตร์ : The Beginner' Guide to Winning Noble Prize
เลขเรียก509.2
ผู้แต่งโดเฮอร์ที, ปีเตอร์
หัวเรื่อง1. นักวิทยาศาสตร์2. รางวัลโนเบล
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
เลขเรียก509.9
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
หัวเรื่อง1. วิสัยทัศน์
สำนักพิมพ์สีดา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข
เลขเรียก510
ผู้แต่งบาร์เร็ดต์, จิม
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโจทย์ข้อสอบ GMAT
เลขเรียก510
ผู้แต่งPSP
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์PSP
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม
เลขเรียก510.246
ผู้แต่งจำนงค์ พุ่มคำ
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์วิศวกรรม2. ช่างอุตสาหกรรม -- คณิตศาสตร์,3. คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น){44}
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบิ๊ก นัมเบอร์ส : Big Numbers
เลขเรียก511.2
ผู้แต่งกริบบิน, นัมเบอร์ส
นรา สุภัคโรจน์, แปล
หัวเรื่อง1. ระบบคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคณิตกล คณิตกวน Happy Math
เลขเรียก513.9
ผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์ - - เกม
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดเลขเร็วแบบอัจฉริยะ
เลขเรียก513.9
ผู้แต่งเจฟฟรีย์ แอนดรูว์
หัวเรื่อง1. คณิตศาตร์2. เกมตัวเลข
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์1
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Methods)
เลขเรียก519.5
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. คณิตศาสตร์สถิติ2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ,3. สถิติวิเคราะห์,4. การลงทุน - - การตัดสินใจ - - แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางการบริหาร
เลขเรียก519.5
ผู้แต่งพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
หัวเรื่อง1. สถิติ2. วิจัย,3. การบริหาร
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติธุรกิจ
เลขเรียก519.5
ผู้แต่งมาลี บุญยะมา
หัวเรื่อง1. สถิติ2. ธุรกิจ - - สถิติ,3. สถิติการค้า
สำนักพิมพ์แอล. ที. เพรส
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลุมดำ Uncensored
เลขเรียก521.5
ผู้แต่งกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล
หัวเรื่อง1. หลุมดำ (ดาราศาสตร์)
สำนักพิมพ์พิมพ์บูรพา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลุมดำ Uncensored
เลขเรียก521.5
ผู้แต่งกฤษฎา ศุภวรรธนะกุล
หัวเรื่อง1. หลุมดำ (ดาราศาสตร์)
สำนักพิมพ์พิมพ์บรูพา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติย่อของเอกภพ The Grand Design
เลขเรียก523.1
ผู้แต่งฮอว์กิ้ง, สตีเฟ่น
หัวเรื่อง1. จักรวาล2. การกำหนดเวลา,3. ดาราศาสตร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตะลุยอวกาศ
เลขเรียก523.2
ผู้แต่งลี, กวางวุง
หัวเรื่อง1. ระบบสุริยะ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากห้วงอวกาศสู่พื้นแผ่นดินไทย พ.ศ. 2546
เลขเรียก526.9
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล - - ไทย2. เทคโนโลยีอวกาศ,3. ดาวเทียม - - ข้อมูล,4. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรังวัด I สำหรับการคำนวณพิกัดฉาก
เลขเรียก526.9
ผู้แต่งดำเกิง ชำนาญการค้า
หัวเรื่อง1. การสำรวจ2. การก่อสร้าง
สำนักพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องAstronmical Tables Of The Sun, Moon And Planets
เลขเรียก528
ผู้แต่ง Meeus, Jean.
หัวเรื่อง1. Ephemerides2. Planet -- Ephemerides
สำนักพิมพ์Willmann-Bell
ปีที่พิมพ์1995
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช
เลขเรียก529
ผู้แต่งวินัย พงศ์ศรีเพียร
หัวเรื่อง1. เวลา
สำนักพิมพ์ศักดิโสภาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถอดรหัสอัจฉริยะ เลโอนาร์โด ดาวินชี
เลขเรียก530.1
ผู้แต่งสุทัศน์ ยกส้าน
หัวเรื่อง1. เลโอนาร์โด ดาวินชี
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแฟนพันธุ์แท้ไอน์สไตน์
เลขเรียก530.11
ผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ
หัวเรื่อง1. ไอน์สไตน์2. ทฤษฏีสัมพันธภาพ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวที่ 5 ก้าวที่กล้า กระทรวงพลังงาน
เลขเรียก531.6
ผู้แต่งกระทรวงพลังงาน
หัวเรื่อง1. กระทรวงพลังงาน
สำนักพิมพ์กระทรวงพลังงาน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน
เลขเรียก531.62
ผู้แต่งกระทรวงพลังงาน
หัวเรื่อง1. พลังงาน
สำนักพิมพ์กระทรวงพลังงาน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณหมออะตอม
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอยู่ปลอดภัยกับอะตอม
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุ 50 ปี กิจการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติของประเทศไทย
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - - จดหมายเหตุ2. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ,3. พลังงานนิวเคลียร์,4. วิศวกรรมนิเคลียร์
สำนักพิมพ์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะตอมออฟฟิศ
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะตอมเพื่อนนักธุรกิจ
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถานีปลายทาง
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะตอมเพื่อนเกษตรกรไทย
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะตอมนักสำรวจ
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์พลังานนิวเคลียร์
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. พลังงานนิวเคลียร์2. อะตอม
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอะตอมเพื่ออนาคต
เลขเรียก539.7
ผู้แต่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. อะตอม2. พลังงานนิวเคลียร์
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว เรียนรู้เพื่ออยู่รอด
เลขเรียก551.22
ผู้แต่งสุมน สิริมา
หัวเรื่อง1. แผ่นดินไหว
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เลขเรียก551.42
ผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. การอนุรักษ์แนวปะการัง2. การอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล
สำนักพิมพ์โครงการศึกษาและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายฝั่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตที่สูงเกินเอเวอเรสต์
เลขเรียก551.43
ผู้แต่งกิ่งแก้ว บัวตูม
หัวเรื่อง1. ภูเขาเอเวอเรสต์
สำนักพิมพ์more of life publishing
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล