กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 6 พบจำนวนทั้งสิ้น 1363 รายชื่อ

ชื่อเรื่องขายของออนไลน์ DROPSHIP มือใหม่ก็รวยได้
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์
หัวเรื่อง1. การตลาดอินเตอร์เน็ต
สำนักพิมพ์วิตตี้กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปลี่ยนเงินหมื่นเป็นสิบล้านด้วยธุรกิจออนไลน์
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งเฮียเอ
คุณหนูเจ
หัวเรื่อง1. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส2. การตลาดอินเทอร์เน็
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขายของออนไลน์ด้วยสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต รวยได้ทุกที่ทุกเวลา
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งณัฐวศา สุทธิธาดา
หัวเรื่อง1. การตลาดอินเตอร์เน็ต
สำนักพิมพ์วิตตี้ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEbay เคาะแล้วขาย คู่มือเพื่อคนอยากรวย
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งวิโรจน์ ชัยมูล
หัวเรื่อง1. การขายตรง2. การขายทางไปรษณีย์,3. การตลาดอินเทอร์เน็ต
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดร้านออนไลน์ให้รวย ด้วยเว็บ&โซเซียล
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์
พรรณธิพา บ่มกลาง
หัวเรื่อง1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส2. การตลาดอินเตอร์เน็,3. เครือข่ายสังคมออนไลน
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องติดอาวุธให้แบรนด์ พุ่งแรงในโลกดิจิทัล DIGITAL STRATEGIES
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม
หัวเรื่อง1. การตลา2. การตลาดยุคดิจิทั,3. Digital Marketin
สำนักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMarketing on Facebook ฉบับพื้นฐาน (ใหม่ล่าสุด)
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งเมธา เกรียงปริญญากิจ
ปวัตน์ เลาหะวีร์เตฌิน โสมคำ
หัวเรื่อง1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขายสินค้าไทย ไปไกลทั่วโลกด้วย AMAZON
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งปวีณา มีป้อง
หัวเรื่อง1. การตลาดอินเตอร์เน็ต
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยออนไลน์ นำเข้าสินค้าจากจีน
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งมณีนุช สมานหมู่
หัวเรื่อง1. การตลาดอินเตอร์เน็2. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดร้านขายยากันดีกว่า
เลขเรียก658.916
ผู้แต่งปภาดา ทัตพรพันธ์
หัวเรื่อง1. ร้านขายยา
สำนักพิมพ์Khum Tong Inclustry {38} Printing
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การ Organization Theory ฉบับมาตรฐาน
เลขเรียก658.921
ผู้แต่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
หัวเรื่อง1. วิวัฒนาการ
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานก่อสร้าง
เลขเรียก658.924
ผู้แต่งพนม ภัยหน่าย
หัวเรื่อง1. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง - - การจัดการ2. การก่อสสร้าง
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮาร์ดวาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก
เลขเรียก658.934
ผู้แต่งเหวย์ ซิ่วอิง
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - ไทย
สำนักพิมพ์ บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะสำคัญกว่าความรู้
เลขเรียก658.935
ผู้แต่งสม สุจีรา
หัวเรื่อง1. ทักษะทางการคิด
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็พัฒนางานได้
เลขเรียก658.978
ผู้แต่งเธียรชัย พันธ์คง
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์โพสต์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนในงานโฆษณา
เลขเรียก659.11
ผู้แต่งสกนธ์ ภู่งามดี
หัวเรื่อง1. โฆษณา2. การวางแผนสื่อโฆษณา
สำนักพิมพ์บุ๊ค พอยท์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลของสมาคมการจัดการแห่งสหรัฐอเมริกา
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งดิเลนไซเดอร์, โรเบิร์ด แอล
วรัชญ์ ครุจิต, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์2. สื่อมวลชน,3. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งนงลักษณ์ สุทธิวัฒพันธ์
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์อัลฟ่า พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดไอเดียการทำพีอาร์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งไบลธ์, จิม
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่ง รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์2. การเขียน,3. การเขียนบทวิทยุ,4. การเขียนบทโทรทัศน์
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 63 64 66 67 >| รวมทั้งหมด 68   การแสดงผล