กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 6 พบจำนวนทั้งสิ้น 1359 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเปลี่ยนเงินหมื่นเป็นสิบล้านด้วยธุรกิจออนไลน์
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งเฮียเอ
คุณหนูเจ
หัวเรื่อง1. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส2. การตลาดอินเทอร์เน็
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขายของออนไลน์ DROPSHIP มือใหม่ก็รวยได้
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งธัญญ์ธีรา อภิกุลวราศิษฐ์
หัวเรื่อง1. การตลาดอินเตอร์เน็ต
สำนักพิมพ์วิตตี้กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดร้านออนไลน์ให้รวย ด้วยเว็บ&โซเซียล
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์
พรรณธิพา บ่มกลาง
หัวเรื่อง1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส2. การตลาดอินเตอร์เน็,3. เครือข่ายสังคมออนไลน
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขายของออนไลน์ด้วยสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต รวยได้ทุกที่ทุกเวลา
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งณัฐวศา สุทธิธาดา
หัวเรื่อง1. การตลาดอินเตอร์เน็ต
สำนักพิมพ์วิตตี้ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEbay เคาะแล้วขาย คู่มือเพื่อคนอยากรวย
เลขเรียก658.872
ผู้แต่งวิโรจน์ ชัยมูล
หัวเรื่อง1. การขายตรง2. การขายทางไปรษณีย์,3. การตลาดอินเทอร์เน็ต
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดร้านขายยากันดีกว่า
เลขเรียก658.916
ผู้แต่งปภาดา ทัตพรพันธ์
หัวเรื่อง1. ร้านขายยา
สำนักพิมพ์Khum Tong Inclustry {38} Printing
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีองค์การ Organization Theory ฉบับมาตรฐาน
เลขเรียก658.921
ผู้แต่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
หัวเรื่อง1. วิวัฒนาการ
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานก่อสร้าง
เลขเรียก658.924
ผู้แต่งพนม ภัยหน่าย
หัวเรื่อง1. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง - - การจัดการ2. การก่อสสร้าง
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮาร์ดวาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก
เลขเรียก658.934
ผู้แต่งเหวย์ ซิ่วอิง
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - ไทย
สำนักพิมพ์ บี มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทักษะสำคัญกว่าความรู้
เลขเรียก658.935
ผู้แต่งสม สุจีรา
หัวเรื่อง1. ทักษะทางการคิด
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็พัฒนางานได้
เลขเรียก658.978
ผู้แต่งเธียรชัย พันธ์คง
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์โพสต์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนในงานโฆษณา
เลขเรียก659.11
ผู้แต่งสกนธ์ ภู่งามดี
หัวเรื่อง1. โฆษณา2. การวางแผนสื่อโฆษณา
สำนักพิมพ์บุ๊ค พอยท์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดไอเดียการทำพีอาร์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งไบลธ์, จิม
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวใหม่พัฒนาธุรกิจการค้า
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หัวเรื่อง1. ธุรกิจการค้า2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักพิมพ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีเปิดอาคาร และงานครบรอบปีที่ 64 กรมประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพัน์ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพันธ์2. การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ ครบปีที่ 73
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพันธ์2. กรมประชาสัมพันธ์ -- การบริหาร,3. กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติ
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง72 ปี กรมประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กรมประชาสัมพันธ์2. กรมประชาสัมพันธ์ -- การบริหาร,3. กรมประชาสัมพันธ์ -- ประวัติ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งนงลักษณ์ สุทธิวัฒพันธ์
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์อัลฟ่า พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่ง รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์2. การเขียน,3. การเขียนบทวิทยุ,4. การเขียนบทโทรทัศน์
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 63 64 66 67 >| รวมทั้งหมด 67   การแสดงผล