กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 6 พบจำนวนทั้งสิ้น 1339 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่งนงลักษณ์ สุทธิวัฒพันธ์
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์อัลฟ่า พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.2
ผู้แต่ง รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
หัวเรื่อง1. การประชาสัมพันธ์2. การเขียน,3. การเขียนบทวิทยุ,4. การเขียนบทโทรทัศน์
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.29
ผู้แต่งเสกสรร สายสีสด
หัวเรื่อง1. ประชาสัมพันธ์2. สารสนเทศ,3. อินเทอร์เน็ต
สำนักพิมพ์ออลบุ๊คส์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
เลขเรียก659.29
ผู้แต่งเสกสรร สายสีสด
หัวเรื่อง1. ประชาสัมพันธ์2. สารสนเทศ,3. อินเทอร์เน็ต
สำนักพิมพ์ออลบุ๊คส์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเฉพาะเรื่องการแปรรูปและการถนอมอาหาร
เลขเรียก664.02
ผู้แต่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดแระทรวงวิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง1. อาหาร - - การเก็บรักษา
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพลังเอนไซม์จากพืชผัก-ผลไม้กับสุขภาพ : Anti-Inflammatory Enzyme
เลขเรียก664.06
ผู้แต่งเฉิน หมิง เหอ
หัวเรื่อง1. เอนไซม์ - - การใช้รักษา2. โภชนาบำบัด
สำนักพิมพ์บริษัท อินเตอร์เทรด
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFortune Cookies
เลขเรียก664.75
ผู้แต่งสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ
หัวเรื่อง1. การทำนายลักษณะ
สำนักพิมพ์อิมเมจ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง3 ราชันย์แห่งน้ำมันพืช ที่ป้องกันรักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้
เลขเรียก665.35
ผู้แต่งธีระวุฒิ ปัญญา
หัวเรื่อง1. น้ำมันงา2. น้ำมันรำข้าว,3. น้ำมันลินิน
สำนักพิมพ์แฮปปี้บุ๊ค
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลาสติคหล่อ
เลขเรียก668.41
ผู้แต่งพิชิต เลี่ยมพิพัฒน์
หัวเรื่อง1. อุตสาหกรรมพลาสติก2. พลาสติก
สำนักพิมพ์กองบริการอุตสาหกรรม
ปีที่พิมพ์2521
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีฟื้นฟูกิจการบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีพีไอ
เลขเรียก668.423
ผู้แต่งคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
หัวเรื่อง1. บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย2. พลาสติก,3. อุตสาหกรรมพลาสติก
สำนักพิมพ์คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องหอมไทย ภูมิปัญญาไทย
เลขเรียก668.5
ผู้แต่งนันทวัน กลิ่นจำปา
หัวเรื่อง1. เครื่องหอม2. น้ำหอม,3. เทียนอบ,4. ภูมิปัญญาไทย
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลหะวิทยาเบื้องต้น = Metallurgy
เลขเรียก669
ผู้แต่งสุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์
หัวเรื่อง1. โลหะวิทย2. โลห
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การต่อสู้เพื่ออยู่รอดของ SMEs และประชาชน
เลขเรียก670.42
ผู้แต่งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.)
หัวเรื่อง1. ธุรกิจขนาดย่อม - - ไทย2. การส่งเสริมอุตสาหกรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์มาสเตอร์ คีย์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีงานช่างพื้นฐานงานฝึกฝีมือเบื้องต้น
เลขเรียก670.432
ผู้แต่งดอกรูป พฺทธมงคล
ชนิด สุมังคะโยธินสมชาย เกตุพันธ์ และคณะ
หัวเรื่อง1. งานช่า2. วัสดุช่า
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จินดาอักษร : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
เลขเรียก671.34
ผู้แต่งศิริชัย ต่อสกุล
หัวเรื่อง1. โลหะ - - การขึ้นรู2. เทคโนโลยีโลห
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรมดำ
เลขเรียก671.73
ผู้แต่งพิชิต เลี่ยมพิพัฒน์
หัวเรื่อง1. โลหะ, การชุบ
สำนักพิมพ์มิตรนราการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
เลขเรียก671.732
ผู้แต่งอนันต์ ทองมอญ
หัวเรื่อง1. โลหะ -- การชุบ
สำนักพิมพ์กองบริการอุตสาหกรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมปืนยอดนิยม ปืนร่วมสมัย หลากสไตล์ หลายโมเดล
เลขเรียก683.4
ผู้แต่งยืนยง มาดี
หัวเรื่อง1. อาวุธปื2. ปื,3. ปืนมือถื
สำนักพิมพ์บุตร - บอส บุ๊คเซ็นเตอร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนุกกับงานไม้
เลขเรียก684.08
ผู้แต่งวู๊ดดี ครัพท คลับ
ณัฏฐา เกษรคำ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. งานไม้
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คสพับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษา QC Circle ด้วยตัวอย่างจริง
เลขเรียก685.56
ผู้แต่งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
หัวเรื่อง1. การควบคุมคุณภาพ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 63 64 66 >| รวมทั้งหมด 66   การแสดงผล