กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 7 พบจำนวนทั้งสิ้น 255 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสูจิบัตรในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสิริกิติ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เลขเรียก726.143
ผู้แต่งสุจินดา คราประยูร
หัวเรื่อง1. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สำนักพิมพ์เหรียญบุญการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 4 วัดสำคัญ กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก726.143
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. วรรณคดีไทย,3. วัด
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ประวัติ กรมเจ้าท่า และคุณสมบัติของผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย ตามมาตรา 7 ขั้นตอนการออกหนังสือคนประจำเรือ
เลขเรียก726.5
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. กรมเจ้าท่า - - ประวัติ2. วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSaint Petersburg
เลขเรียก726.5
ผู้แต่งDobroserdov, Lgor
หัวเรื่อง1. Saint Petersburg2. Saint
สำนักพิมพ์St Petersburg Company
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปราสาทนครหลวง
เลขเรียก726.78
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ปราสาทนครหลวง
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปราสาทเขาพนมรุ้ง : ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดในประเทศไทย
เลขเรียก726.78
ผู้แต่งสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. สถาปัตยกรรมเขมร2. ประติมากรรมขอม,3. ปราสาทหินพนมรุ้ง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใครได้ ใครเสีย ความขัดแย้งที่บานปลาย ปราสาทเขาพระวิหาร
เลขเรียก726.784
ผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
หัวเรื่อง1. ปราสาทเขาพระวิหาร2. สถาปัตยกรรมเขมร,3. ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัดพระพุทธบาท สระบุรี
เลขเรียก726.9
ผู้แต่งบุญเลิศ เสนานนท์
หัวเรื่อง1. สงฆ์ - ไทย2. ศาสนสถาน - ไทย,3. สงฆ์ - ไทย - กฎและการปฏิบัติ,4. วัดพระพุทธบาท - - ประวัติ
สำนักพิมพ์ศรีอนันต์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องช่างประจำบ้าน
เลขเรียก728
ผู้แต่งศักดา ประสานไทย
หัวเรื่อง1. สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศั2. ที่อยู่อาศัย - - การบำรุงรักษาและการซ่อมแซ
สำนักพิมพ์บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภาคเหนือ ประเภทเรือนอยู่อาศัย
เลขเรียก728
ผู้แต่งฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. สถาปัตยกรรมพื้นเมือง - - ไทย (ภาคเหนือ)2. เรือนไทย,3. บ้าน - - ไทย (ภาคเหนือ)
สำนักพิมพ์สยามบุ๊คส์ แอนด์ พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปลูกบ้านฉบับปรับปรุง
เลขเรียก728
ผู้แต่งศักดา ประสานไทย
หัวเรื่อง1. การสร้างบ้าน2. สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านและการต่อเติม ฉบับปรับปรุง
เลขเรียก728
ผู้แต่ง ศักดา ประสานไทย
หัวเรื่อง1. ที่อยู่อาศัย2. บ้าน,3. สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมแบบบ้านต้นทุนกว่า 1 ล้านบาท (ฉบับพิเศษ)
เลขเรียก728.1
ผู้แต่งสัญญา นามี
หัวเรื่อง1. สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย2. ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบ,3. บ้าน -- การออกแบบ
สำนักพิมพ์G @ T Press {38} Graphic
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบแผนบ้านเรือนในสยาม
เลขเรียก728.3
ผู้แต่งณ ปากน้ำ
หัวเรื่อง1. เรือนไทย
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเมืองให้น่าอยู่ได้อย่างไร
เลขเรียก728.30
ผู้แต่งการเคหะแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ที่อยู่อาศัย2. บ้านจัดสรร
สำนักพิมพ์การเคหะแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย แบบบ้านเพื่อประชาชน เล่ม 3
เลขเรียก728.37
ผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. การสร้างบ้าน - - คู่มือ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านไทยช่วยไทย แบบบ้านเพื่อประชาชน เล่ม 1
เลขเรียก728.37
ผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. การสร้างบ้าน - - คู่มือ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข บ้านในเมือง แบบบ้านเพื่อประชาชน เล่ม 4
เลขเรียก728.37
ผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. การสร้างบ้าน - - คู่มือ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบ้านไทยอนุรักษ์ไทย แบบบ้านเพื่อประชาชน เล่ม 2
เลขเรียก728.37
ผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. การสร้างบ้าน - - คู่มือ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านสู่งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
เลขเรียก728.6
ผู้แต่งสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. บ้าน2. ที่อยู่อาศัย,3. สถาปัตยกรรม,4. ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบ,5. สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
สำนักพิมพ์สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 3 4 >| รวมทั้งหมด 12   การแสดงผล