กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 7 พบจำนวนทั้งสิ้น 256 รายชื่อ

ชื่อเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านสู่งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
เลขเรียก728.6
ผู้แต่งสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวเรื่อง1. บ้าน2. ที่อยู่อาศัย,3. สถาปัตยกรรม,4. ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบ,5. สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย
สำนักพิมพ์สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวนจิตรลดา
เลขเรียก728.8
ผู้แต่งชวลิต ยงใจยุทธ
หัวเรื่อง1. พระราชวังสวนจิตรลดา
สำนักพิมพ์เอ็กซ์เพอร์ทีส
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เลขเรียก728.8
ผู้แต่งกองโบราณคดี กรมศิลปากร , จีรวุฒิ ธิษวาส
หัวเรื่อง1. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา2. เพชรบุรี - - โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
สำนักพิมพ์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวังลดาวัลย์ เปิดประตูสู่การพัฒนาอันยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรม
เลขเรียก728.8
ผู้แต่งทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
หัวเรื่อง1. วังลดาวัลย์
สำนักพิมพ์ดาวกฤษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานวังหน้า
เลขเรียก728.82
ผู้แต่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์ไทย
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2553 2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชวังวังเจ้านาย
เลขเรียก728.82
ผู้แต่งส. พลายน้อย
หัวเรื่อง1. พระราชวัง - - ประวัติ
สำนักพิมพ์เเอที พริ๊ตติ้ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง
เลขเรียก728.82
ผู้แต่งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
หัวเรื่อง1. พระจุฑาธุชราชฐาน2. สถาปัตยกรรม -- ประวัติศาสตร์,3. พระราชวัง -- ชลบุรี,4. เกาะสีชัง (ชลบุรี)
สำนักพิมพ์ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง25ประตูและรั้วบ้าน เล่ม2
เลขเรียก728.9
ผู้แต่งกองบรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. การออกแบบบ้าน2. ประตู,3. รั้วบ้าน
สำนักพิมพ์เฮ้าส์โฮส์ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบประสานระบบมหาวิทยาลัยชินวัตร
เลขเรียก729
ผู้แต่งสุนทร บุญญาธิการ
หัวเรื่อง1. มหาวิทยาลัยชินวัตร -- อาคาร2. การออกแบบสถาปัตยกรรม,3. ผังบริเวณ -- มหาวิทยาลัยชินวัตร
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง12แบบที่นั่งในสวน
เลขเรียก729.930
ผู้แต่งอิสรา แพงสี
หัวเรื่อง1. การออกแบบ
สำนักพิมพ์บ้านและสวน อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประติมากรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
เลขเรียก730
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ประติมากรรมไทย - - เยาวชน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตะวันออก
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างสรรค์งานหล่อ
เลขเรียก731.028
ผู้แต่งสุวิทย์ วิทยาจักษุ์
หัวเรื่อง1. งานหล่อ2. งานปั้น
สำนักพิมพ์วาดศิลป์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีเปิด อนุสรณ์สถานวีรชนประชาธิปไตย
เลขเรียก731.76
ผู้แต่งพีรพล ตริยะเกษม
หัวเรื่อง1. อนุสรณ์สถาน2. วีรชน - - อนุสาวรีย์,3. ประชาธิปไตย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจาะ จตุคามฯ - ขุนพันธ์ จตุพรจตุพิธทั้ง จุตทิศ
เลขเรียก731.8
ผู้แต่งกองบรรณาธิการข่าวสด
หัวเรื่อง1. วัตถุมงคล - - จตุคามรามเทพ2. นครศรีธรรมราช...ประวัติ,3. พันธรักษ์ราชเดช, พล ต.ต.ขุน
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือจุตคามรามเทพ
เลขเรียก731.8
ผู้แต่งบุญชู เลือดไท
หัวเรื่อง1. พระเครื่อง2. วัตถุมงคล - - จตุคามรามเทพ
สำนักพิมพ์แคนนา กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนึ่งเดียวในประเทศไทย
เลขเรียก732.4
ผู้แต่งเจริญ ตัณมหาพราน
หัวเรื่อง1. ไทย - - โบราณ วัตถุสถาน2. โบราณวัตถุ - - ไทย
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาคารล้ำค่า ควรรักษาคู่เมือง จังหวัดนนทบุรี
เลขเรียก732.4
ผู้แต่งพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน2. โบราณสถาน - - นนทบุรี
สำนักพิมพ์จังหวัดนนทบุรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิศิษฎศิลปิน
เลขเรียก732.4
ผู้แต่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. วิศิษฎศิลปิน
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore coin Auction Catalogue 30
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดเหรียญพระทองคำล้ำค่า
เลขเรียก737
ผู้แต่งสมาคมตำรวจ
หัวเรื่อง1. เหรียญพร2. เหรียญพระพุท,3. เหรียญพระสงฆ,4. เหรียญทองค,5. เหรียญพระมหากษัตริย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984) : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 2 4 5 >| รวมทั้งหมด 12   การแสดงผล