กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 8 พบจำนวนทั้งสิ้น 269 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางตัวอย่าง การพูด ในโอกาสต่าง ๆ (ภาค 1)
เลขเรียก801.51
ผู้แต่งสุเมธ แสงนิ่มนวล
หัวเรื่อง1. สุนทรพจน์ไทย2. สุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ
สำนักพิมพ์บุ๊คแบงค์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือนักเขียน
เลขเรียก808
ผู้แต่งบงกช สิงหกุล
หัวเรื่อง1. นักเขียน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพรแห่งวันคริสต์มาส : The Christmas Blessing
เลขเรียก808
ผู้แต่งแวนเลียร์, ดอนน่า
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมแปลร่วมสมัย
สำนักพิมพ์ตะวันส่อง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความหวังแห่งวันคริสต์มาส : The Christmas Hope
เลขเรียก808
ผู้แต่งวาน เลียร์, ดอนน่า
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมแปลร่วมสมัย
สำนักพิมพ์ตะวันส่อง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องสั้นที่...ฉันคิด
เลขเรียก808..831
ผู้แต่งอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, ทูลกระหม่อมหญิง
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์ศูนย์ประสานงานกองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างง่ายและชัดเจนสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก808.04
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนภาษาอังฤกษอย่างง่ายและชัดเจนสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก808.042
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่อง1. ภษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย
เลขเรียก808.06
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนเชิงธุรกิจ
เลขเรียก808.06
ผู้แต่งดูเมน
หัวเรื่อง1. การเขียนทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์แอฟทีพ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกคนเสื้อกาวน์ เรื่องเล่าจาก...ยะลา
เลขเรียก808.06
ผู้แต่งคนเสื้อกาวน์
หัวเรื่อง1. บันทึก - - เรื่องเล่า
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต
เลขเรียก808.06
ผู้แต่งโรว์ลิ่ง, เจ.เค.
สุมาลี,ผู้แปล
หัวเรื่อง1. นวนิยาย2. นวนิยายอังกฤษ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่...การเลื่อนวิทยฐานะ
เลขเรียก808.066
ผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ
หัวเรื่อง1. การเขียนทางวิชาการ2. ครู - - ผลงาน
สำนักพิมพ์อี เค บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนเก่ง...รวยก่อน
เลขเรียก808.066
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. การเขียน2. การเขียนหนังสือ
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องเสนอให้ชนะ : Persuasive proposals and presentations
เลขเรียก808.066
ผู้แต่งเพียซ, ฮีทเทอร์
อำนาจ มังกรพันธุ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ผู้นำเสนอทางธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขอพ่อให้ผมสักคน
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งมีร์มอง, อานน์
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมฝรั่งเศส - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันที่แม่ไม่กลับบ้าน
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งโฮม, อันนิกา
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมสวีเดน - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์มูลนิธิดำรงชัยธรรม
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องห้องมหัศจรรย์ของปู่จอมป่วน
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งเอสลาบา, ฆอร์เฆ
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมเปรู - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกาะแห่งเวลาที่หายไป
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งกันดอลฟี, ซิลวานา
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมอิตาลี - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ่อของผมเป็นซูเปอร์แมน
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งปารเวลา, ติโม
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมฟินแลนด์ - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายลับของพ่อ
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งมอร์เกนสเติร์น, ซูซี ฮอค
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมฝรั่งเศส - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์มูลนิธิดำรงชัยธรรม
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 13   การแสดงผล