กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 8 พบจำนวนทั้งสิ้น 255 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางตัวอย่าง การพูด ในโอกาสต่าง ๆ (ภาค 1)
เลขเรียก801.51
ผู้แต่งสุเมธ แสงนิ่มนวล
หัวเรื่อง1. สุนทรพจน์ไทย2. สุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ
สำนักพิมพ์บุ๊คแบงค์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความหวังแห่งวันคริสต์มาส : The Christmas Hope
เลขเรียก808
ผู้แต่งวาน เลียร์, ดอนน่า
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมแปลร่วมสมัย
สำนักพิมพ์ตะวันส่อง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือนักเขียน
เลขเรียก808
ผู้แต่งบงกช สิงหกุล
หัวเรื่อง1. นักเขียน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพรแห่งวันคริสต์มาส : The Christmas Blessing
เลขเรียก808
ผู้แต่งแวนเลียร์, ดอนน่า
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมแปลร่วมสมัย
สำนักพิมพ์ตะวันส่อง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องสั้นที่...ฉันคิด
เลขเรียก808..831
ผู้แต่งอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, ทูลกระหม่อมหญิง
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์ศูนย์ประสานงานกองงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างง่ายและชัดเจนสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก808.04
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนภาษาอังฤกษอย่างง่ายและชัดเจนสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก808.042
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่อง1. ภษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเครื่องรางยมทูต
เลขเรียก808.06
ผู้แต่งโรว์ลิ่ง, เจ.เค.
สุมาลี,ผู้แปล
หัวเรื่อง1. นวนิยาย2. นวนิยายอังกฤษ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนเชิงธุรกิจ
เลขเรียก808.06
ผู้แต่งดูเมน
หัวเรื่อง1. การเขียนทางธุรกิจ
สำนักพิมพ์แอฟทีพ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฏหมาย
เลขเรียก808.06
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่อง1. ภาษาอังกฤษ - - การเขียน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกคนเสื้อกาวน์ เรื่องเล่าจาก...ยะลา
เลขเรียก808.06
ผู้แต่งคนเสื้อกาวน์
หัวเรื่อง1. บันทึก - - เรื่องเล่า
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ สู่...การเลื่อนวิทยฐานะ
เลขเรียก808.066
ผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ
หัวเรื่อง1. การเขียนทางวิชาการ2. ครู - - ผลงาน
สำนักพิมพ์อี เค บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสนอให้ชนะ : Persuasive proposals and presentations
เลขเรียก808.066
ผู้แต่งเพียซ, ฮีทเทอร์
อำนาจ มังกรพันธุ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ผู้นำเสนอทางธุรกิจ2. ธุรกิจ
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนเก่ง...รวยก่อน
เลขเรียก808.066
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. การเขียน2. การเขียนหนังสือ
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ.เค.โรว์ลิ่ง ผู้สร้างตำนานแฮร์รี่ พอตเตอร์
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งเซ็กซ์ตั้น, โคลลีน
หัวเรื่อง1. โรว์ลิ่ง, เจ.เค2. วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อติสรรค์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโรงเรียนเวทมนตร์
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งเก่อจิ้ง
วิภาดา กิตติโกวิท
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมจีน - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกของซีกู
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งนัชรุ้ลลอฮ์, เอมิลี
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมเลบานอน - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมหัศจรรย์บรรณารักษ์
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งเดอแมรส์, โดมินิค
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมแคนาดา -- แปลเป็นภาษาไทย2. วรรณกรรมสำหรับเด็ก
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคืนฝันวันฟลุก
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งแครีย์, ปีเตอร์, ค.ศ. 1943-
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมออสเตรเลีย - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์มูลนิธิดำรงชัยธรรม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวันที่แม่ไม่กลับบ้าน
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งโฮม, อันนิกา
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมสวีเดน - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์มูลนิธิดำรงชัยธรรม
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขอพ่อให้ผมสักคน
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งมีร์มอง, อานน์
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมฝรั่งเศส - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องห้องมหัศจรรย์ของปู่จอมป่วน
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งเอสลาบา, ฆอร์เฆ
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมเปรู - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกาะแห่งเวลาที่หายไป
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งกันดอลฟี, ซิลวานา
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมอิตาลี - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายลับของพ่อ
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งมอร์เกนสเติร์น, ซูซี ฮอค
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมฝรั่งเศส - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์มูลนิธิดำรงชัยธรรม
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ่อของผมเป็นซูเปอร์แมน
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งปารเวลา, ติโม
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมฟินแลนด์ - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไอ ลิฟ ยู หนูรักแม่
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งโอคาสากิ, ยูกิโกะ
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมญี่ปุ่น - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโยโย หนูผู้มีความฝัน
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งฮี, ฮง ยูน
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมเกาหลี -- แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโบโบ พริบขาวผจญภัย
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งคิมเฮรี
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมเกาหลี -- แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์มูลนิธิดำรงชัยธรรม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหมาของผมรักดนตรีแจซ
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งมาสควินา, มารีนา
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมรัสเซีย -- แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์มูลนิธิดำรงชัยธรรม
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใบไม้ผลิที่รอคอย
เลขเรียก808.068
ผู้แต่งไอเด, ทอริล, ค.ศ. 1950-
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก2. วรรณกรรมนอร์เวย์ -- แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์บลิส พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่อนไหวใช่อ่อนแอ
เลขเรียก808.1
ผู้แต่งพจนาถ พจนาพิทักษ์
หัวเรื่อง1. บทกวี
สำนักพิมพ์สามสี
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างความสำเร็จจากพลังคำพูด
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์,3. การสื่อทางภาษา
สำนักพิมพ์พาวเวอร์ฟูล ไลฟ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการพูดที่ครองใจคน
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพูดการนำเสนออย่างมืออาชีพ
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งเอ แอนด์ ซี แบล็ก
หัวเรื่อง1. การพูด วาทศิลป์
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปากเป็นเอกเลขเป็นโท
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งบิล แมคฟาร์แลน
สุวัฒน์ หลีเหม , ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การพูด2. การพูดในชุมนุมชน
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการพูด
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งสวัสดิ์ บรรเทิงสุข
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์,3. อภิปราย,4. โต้วาที
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิด พูด ทำ ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้โดนใจผู้รับ
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งนงลักษณ์ สุทธิวัฒพันธ์
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์,3. การประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์บุ๊คส์ ทู ยู
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการพูดให้ตรึงใจคน
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งกิติมา อมรทัต
หัวเรื่อง1. การพูด2. การพูดในชุมนุมชน,3. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์เยลโล่การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ การสื่อสารชั้นเซียน : When Talking Makes Things Worse
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งสตีเบิล, เดวิด
หัวเรื่อง1. วาทศิลป์2. การเจรจาต่อรอง
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสบาย ๆ เมื่อจับไมค์พูดอังกฤษสบายๆ
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งงามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
หัวเรื่อง1. การพูด
สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะแห่งการพูด
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งส. ศิวรักษ์
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์พิราบ
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักนักพูด
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งสำเนียง มณีกาญจน์
หัวเรื่อง1. การพูด
สำนักพิมพ์แอล. ที. เพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอย่างฉลาด
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งยุดา รักไทย
หัวเรื่อง1. การพูด
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับวิธีการสร้างสภาวการณ์ อ่านสภาวการณ์และรู้ทันนักสร้างสภาวการณ์
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งอธิคม สวัสดิญาณ
หัวเรื่อง1. วาทศิลป์ -- ปรัชญ2. วาทศิลป,3. การพู,4. การจูงใจ(จิตวิทยา
สำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักพูดขั้นเทพ : ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง65 วิธีพูดดีดี ได้ใจคน
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งทิภาพร เยี่ยมวัฒนา
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์คุณธรรม
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพูดในที่ชุมนุม : How to develop self-confidence and influence people by public speaking
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งเดล คาร์เนกี
อาษา ขอจิตต์เมตต์,แปล
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวาทะชนะใจคน
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งมอร์แกน, นิค
หัวเรื่อง1. วาทศิลป์2. การพูด,3. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPresentation to Win : พรีเซนต์สะกดใจ
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งบุรินทร์ เกล็ดมณี
หัวเรื่อง1. วาทศิลป์2. การพูดในชุมนุมชน
สำนักพิมพ์Busy-day
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจา
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. การพูดในชุมนุมชน2. การพูด
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนี่แหละวิธีพูดพิชิตใจคน = It's the way you say it
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งแครอล เอ. เฟลมิ่ง
ตุสิตา สงสวาสดิ์ และสกุลรัตน์ ถาวรแก้ว, แปล
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์นกฮูก พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดเปลี่ยนชีวิต 2 :It depends on the way you talk
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งเฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต์2. ความสำเร็จ,3. การพูด
สำนักพิมพ์โนว์เลดจ์ เมคเกอร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดโดนใจใน 7 วัน
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งพีล, มัลคอล์ม.
หัวเรื่อง1. วาทศิลป์2. การพูด
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแกะลายไม้หอม กฤษณา อโศกสิน
เลขเรียก808.54
ผู้แต่งไพลิน รุ้งรัตน์
หัวเรื่อง1. การเล่าเรื่อง
สำนักพิมพ์เอส พี เอส พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล
เลขเรียก808.54
ผู้แต่งณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม
หัวเรื่อง1. ศาล - - ไทย2. การเล่าเรื่อง
สำนักพิมพ์เอสพริ้นท์ (2004)
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง
เลขเรียก808.54
ผู้แต่งนายนล
หัวเรื่อง1. การเล่าเรื่อง
สำนักพิมพ์พันนา บรรจุภัณฑ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องไม่เคยเล่า จากเด็กข้างวัดสู่ปลัดกระทรวงการคลัง
เลขเรียก808.54
ผู้แต่งรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
หัวเรื่อง1. การเล่าเรื่อง - - ประวัติบุคค
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนจดหมายภาษาอังกฤษแบบมือโปร
เลขเรียก808.6
ผู้แต่งสุรีรัตน์ ทองอินทร์
หัวเรื่อง1. การเขียนจดหมาย2. จดหมายธุรกิจ
สำนักพิมพ์ธรรกมลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลเม็ดการเขียนให้เก่ง
เลขเรียก808.6
ผู้แต่งสมบัติ จำปาเงิน
หัวเรื่อง1. การเขียนหนังสือ2. ภาษาไทย - - การเขียน
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมฮิตพระพยอม 2-3-4
เลขเรียก808.7
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน2. พระพยอม กัลยาโณ
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 4 อารมณ์ขัน พระยอม
เลขเรียก808.7
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน2. พระพยอม กัลยาโณ
สำนักพิมพ์จิตภินันท์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 6 อารมณ์ขัน พระพยอม
เลขเรียก808.7
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหม่ำ มุกแป้ก
เลขเรียก808.7
ผู้แต่งเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
หัวเรื่อง1. เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา2. เรื่องตลกขบขัน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครุฑ
เลขเรียก808.803
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ครุฑ2. สัตว์ในวรรณคดี,3. สัตว์ในเทพนิยาย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องครุฑ
เลขเรียก808.803
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ครุฑ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2519
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครุฑ
เลขเรียก808.803
ผู้แต่งกฤษฎา กฤษณะเศรณี
หัวเรื่อง1. ครุฑ2. สัตว์ในวรรณคดี
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ
เลขเรียก808.83
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี,สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอรุณสวัสดิ์สนธยา
เลขเรียก808.83
ผู้แต่งนทธี ศศิวิมล
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง(ผม) เป็นศิลปิน
เลขเรียก808.831
ผู้แต่งอารยา ราษฎร์จำเริญสุข
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น2. ศิลปิน
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องL.O.V.E. BOX : เลิฟบ็อกซ์
เลขเรียก808.831
ผู้แต่งภัทริน ซอโสตถิกุล
หัวเรื่อง1. ความรัก
สำนักพิมพ์กล่องบุญ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีรหัส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก808.831
ผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น -- รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ ศยาม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุขบนหลังเสือ
เลขเรียก808.831
ผู้แต่งชาติ ภิรมย์กุล
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น -- รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนางฟ้าสาละวิน
เลขเรียก808.8383
ผู้แต่งสุทิน วรรณบวร
หัวเรื่อง1. นิยายสะท้อนสังคม2. การเล่าข่าว,3. ยาเสพติด
สำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคาฟกา วิฬาร์ นาคาตะ : Kafka on the Shore
เลขเรียก808.8387
ผู้แต่งมูราคามิ, ฮารูกิ
นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมญี่ปุ่น - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์กำมะหยี่
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาจารย์ในร้านคุกกี้
เลขเรียก808.84
ผู้แต่งนิ้วกลม (นามแฝง)
หัวเรื่อง1. บทความ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตรวจภายใน
เลขเรียก808.84
ผู้แต่งสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
นิ้วกลม [นามแฝง]
หัวเรื่อง1. บทความ -- รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศ พุทธศักราช 2502 - 2510
เลขเรียก808.85
ผู้แต่งบุญธรรม - บุญพริ้ง
หัวเรื่อง1. สุทรพจน์ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2517
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอวยพร คำกล่าวในโอกาสต่างๆ
เลขเรียก808.85
ผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร
หัวเรื่อง1. คำอวยพร
สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2541
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท2. พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2543
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท2. พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งธนพล จาดใจดี
หัวเรื่อง1. คำอวยพร
สำนักพิมพ์ธนพลวิทยาการ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2538
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2542
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2535
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2540
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 7
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด ภาคพิสดาร 2
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 13
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 1
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหัวร่อต่ออายุ เล่ม 1
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งพงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
หัวเรื่อง1. การหัวเรา2. Laughte,3. ความสุ,4. Happines,5. ทอล์คโชวส
สำนักพิมพ์พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหัวเราะคือยาวิเศษ รวมเรื่องขำขันจากสรรสาระ
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งเกียรติสุดา สุริยยศ,
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน -- รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 11
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชอารมณ์ขัน : ค้นคว้าและเรียบเรียงนำเสนอด้วยความจงรักภักดี
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งวิลาศ มณีวัต
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 14
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา..สุดขีด 9: ต่างที่คิด...ชีวิตจึงต่าง...
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 5
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 14
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 12
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 0
เลขเรียก808.87
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 >| รวมทั้งหมด 2   การแสดงผล