กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 8 พบจำนวนทั้งสิ้น 250 รายชื่อ

ชื่อเรื่องศิลปะการพูดที่ครองใจคน
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์เพชรประกาย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคิด พูด ทำ ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้โดนใจผู้รับ
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งนงลักษณ์ สุทธิวัฒพันธ์
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์,3. การประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์บุ๊คส์ ทู ยู
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการพูดให้ตรึงใจคน
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งกิติมา อมรทัต
หัวเรื่อง1. การพูด2. การพูดในชุมนุมชน,3. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์เยลโล่การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักพูดขั้นเทพ : ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง65 วิธีพูดดีดี ได้ใจคน
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งทิภาพร เยี่ยมวัฒนา
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์คุณธรรม
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งสมชาติ กิจยรรยง
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักนักพูด
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งสำเนียง มณีกาญจน์
หัวเรื่อง1. การพูด
สำนักพิมพ์แอล. ที. เพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเคล็ดลับวิธีการสร้างสภาวการณ์ อ่านสภาวการณ์และรู้ทันนักสร้างสภาวการณ์
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งอธิคม สวัสดิญาณ
หัวเรื่อง1. วาทศิลป์ -- ปรัชญ2. วาทศิลป,3. การพู,4. การจูงใจ(จิตวิทยา
สำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพูดในที่ชุมนุม : How to develop self-confidence and influence people by public speaking
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งเดล คาร์เนกี
อาษา ขอจิตต์เมตต์,แปล
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวาทะชนะใจคน
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งมอร์แกน, นิค
หัวเรื่อง1. วาทศิลป์2. การพูด,3. การสื่อสาร
สำนักพิมพ์มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPresentation to Win : พรีเซนต์สะกดใจ
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งบุรินทร์ เกล็ดมณี
หัวเรื่อง1. วาทศิลป์2. การพูดในชุมนุมชน
สำนักพิมพ์Busy-day
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจา
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. การพูดในชุมนุมชน2. การพูด
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดโดนใจใน 7 วัน
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งพีล, มัลคอล์ม.
หัวเรื่อง1. วาทศิลป์2. การพูด
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนี่แหละวิธีพูดพิชิตใจคน = It's the way you say it
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งแครอล เอ. เฟลมิ่ง
ตุสิตา สงสวาสดิ์ และสกุลรัตน์ ถาวรแก้ว, แปล
หัวเรื่อง1. การพูด2. วาทศิลป์
สำนักพิมพ์นกฮูก พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดเปลี่ยนชีวิต 2 :It depends on the way you talk
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งเฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล
หัวเรื่อง1. จิตวิทยาประยุกต์2. ความสำเร็จ,3. การพูด
สำนักพิมพ์โนว์เลดจ์ เมคเกอร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแกะลายไม้หอม กฤษณา อโศกสิน
เลขเรียก808.54
ผู้แต่งไพลิน รุ้งรัตน์
หัวเรื่อง1. การเล่าเรื่อง
สำนักพิมพ์เอส พี เอส พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล
เลขเรียก808.54
ผู้แต่งณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม
หัวเรื่อง1. การเล่าเรื่อง
สำนักพิมพ์เอสพริ้นท์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง..กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล
เลขเรียก808.54
ผู้แต่งณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม
หัวเรื่อง1. ศาล - - ไทย2. การเล่าเรื่อง
สำนักพิมพ์เอสพริ้นท์ (2004)
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง
เลขเรียก808.54
ผู้แต่งนายนล
หัวเรื่อง1. การเล่าเรื่อง
สำนักพิมพ์พันนา บรรจุภัณฑ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องไม่เคยเล่า จากเด็กข้างวัดสู่ปลัดกระทรวงการคลัง
เลขเรียก808.54
ผู้แต่งรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
หัวเรื่อง1. การเล่าเรื่อง - - ประวัติบุคค
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 3 4 >| รวมทั้งหมด 12   การแสดงผล