กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 8 พบจำนวนทั้งสิ้น 265 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหม่ำ มุกแป้ก
เลขเรียก808.7
ผู้แต่งเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา
หัวเรื่อง1. เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา2. เรื่องตลกขบขัน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 4 อารมณ์ขัน พระยอม
เลขเรียก808.7
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน2. พระพยอม กัลยาโณ
สำนักพิมพ์จิตภินันท์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมฮิตพระพยอม 2-3-4
เลขเรียก808.7
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน2. พระพยอม กัลยาโณ
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฮา...สุดขีด 6 อารมณ์ขัน พระพยอม
เลขเรียก808.7
ผู้แต่งสมคิด ลวางกูร
หัวเรื่อง1. อารมณ์ขัน
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องครุฑ
เลขเรียก808.803
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ครุฑ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2519
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครุฑ
เลขเรียก808.803
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ครุฑ2. สัตว์ในวรรณคดี,3. สัตว์ในเทพนิยาย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครุฑ
เลขเรียก808.803
ผู้แต่งกฤษฎา กฤษณะเศรณี
หัวเรื่อง1. ครุฑ2. สัตว์ในวรรณคดี
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอรุณสวัสดิ์สนธยา
เลขเรียก808.83
ผู้แต่งนทธี ศศิวิมล
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ
เลขเรียก808.83
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี,สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีรหัส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก808.831
ผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น -- รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ ศยาม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องL.O.V.E. BOX : เลิฟบ็อกซ์
เลขเรียก808.831
ผู้แต่งภัทริน ซอโสตถิกุล
หัวเรื่อง1. ความรัก
สำนักพิมพ์กล่องบุญ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง(ผม) เป็นศิลปิน
เลขเรียก808.831
ผู้แต่งอารยา ราษฎร์จำเริญสุข
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น2. ศิลปิน
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุขบนหลังเสือ
เลขเรียก808.831
ผู้แต่งชาติ ภิรมย์กุล
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น -- รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนางฟ้าสาละวิน
เลขเรียก808.8383
ผู้แต่งสุทิน วรรณบวร
หัวเรื่อง1. นิยายสะท้อนสังคม2. การเล่าข่าว,3. ยาเสพติด
สำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคาฟกา วิฬาร์ นาคาตะ : Kafka on the Shore
เลขเรียก808.8387
ผู้แต่งมูราคามิ, ฮารูกิ
นพดล เวชสวัสดิ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. วรรณกรรมญี่ปุ่น - - แปลเป็นภาษาไทย
สำนักพิมพ์กำมะหยี่
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาจารย์ในร้านคุกกี้
เลขเรียก808.84
ผู้แต่งนิ้วกลม (นามแฝง)
หัวเรื่อง1. บทความ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตรวจภายใน
เลขเรียก808.84
ผู้แต่งสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
นิ้วกลม [นามแฝง]
หัวเรื่อง1. บทความ -- รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศ พุทธศักราช 2502 - 2510
เลขเรียก808.85
ผู้แต่งบุญธรรม - บุญพริ้ง
หัวเรื่อง1. สุทรพจน์ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2517
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอวยพร คำกล่าวในโอกาสต่างๆ
เลขเรียก808.85
ผู้แต่งเอกรัตน์ อุดมพร
หัวเรื่อง1. คำอวยพร
สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2541
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระบรมราโชวาท2. พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 2 4 5 >| รวมทั้งหมด 13   การแสดงผล