กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9 พบจำนวนทั้งสิ้น 959 รายชื่อ

ชื่อเรื่องAustralasia Beyond 2000
เลขเรียก900.994
ผู้แต่งSHERRIELD HOUSE
หัวเรื่อง1. Australia -- History2. Australia -- Economic conditions,3. Australia -- Social conditions
สำนักพิมพ์SHEFFIELD HOUSE
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณหมอช่วยด้วย ฉันเป็นมะเร็ง
เลขเรียก902.71
ผู้แต่งอัง, เป็ง เทียม
หัวเรื่อง1. อัง, เป็ง เทียม2. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผจญภัยสุดขั้ว
เลขเรียก904
ผู้แต่งNational Geographic
หัวเรื่อง1. การผจญภัยและนักผจญภัย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สากล
เลขเรียก909
ผู้แต่งวิจิตรวาทการ, พล.ต.,หลวง
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก2. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่,3. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่ง่วง
เลขเรียก909
ผู้แต่งแสส, อีริค...และคณะ
สุวิชชา จันทร, แปล
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โล
สำนักพิมพ์เดย์ โพเอทส์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกโหด มัน ฮา
เลขเรียก909
ผู้แต่งเดียรี่, เทอรี่
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย้อนรอยลี้ลับอารยธรรมโลก
เลขเรียก909
ผู้แต่งสุณี ธนาเลิศกุล
หัวเรื่อง1. อารยธรรม2. อารยธรรมสมัยโบราณ,3. ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องจริงนอกบันทึกประวัติศาสตร์
เลขเรียก909
ผู้แต่งนุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,แปล
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก2. ประวัติศาสตร์นิพนธ์,3. สิ่งมหัศจรรย์
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก909
ผู้แต่งชิสโฮล์ม, เจน
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก
สำนักพิมพ์นานมีบุค๊ส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรมประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก909
ผู้แต่งบัญชา สุวรรณานนท์
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก -- สารานุกรม
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกาอุทาหรณ์
เลขเรียก909
ผู้แต่งพิชัย วาศนาส่ง
หัวเรื่อง1. เหตุการณ์ของโลก2. เหตุการณ์ปัจจุบัน
สำนักพิมพ์ปาเจรา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกโลก ฉบับรวมเล่ม 1-2
เลขเรียก909
ผู้แต่งคอสมอส,เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก - - สารานุกรม2. บุคคลสำคัญ -- ชีวประวัติ,3. เหตุการณ์ของโลก
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006){44}
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ชุดท่องโลกความรู้ 101 วัน
เลขเรียก909
ผู้แต่งบอกซ์, คิวริออซิตี้
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทมส์ สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก909.1
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ฟาร์อีสต์พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 10 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสังคมและการเมืองไทย : Thai Social and Political System
เลขเรียก909.3
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมือง2. ระบบสังคม
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลก...สุขกับโศก
เลขเรียก909.82
ผู้แต่งจักรภพ เพ็ญแข
หัวเรื่อง1. เหตุการ์ของโลก2. การเมืองของโลก
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGETTING TO KNOW ArcGIS desktop
เลขเรียก910 910.285
ผู้แต่งTim Ormsby...(et al.)
หัวเรื่อง1. ArcGI2. Geographic information system,3. Graphical user interfaces (computer system
สำนักพิมพ์ESRI
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทางสายไมตรี Friendship Route ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก910
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - จดหมายเหตุ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเถื่อนเจ็ด The Savage Seven
เลขเรียก910
ผู้แต่งวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ย2. ประวัติศาสตร,3. สังคมและวัฒนธรร
สำนักพิมพ์a book
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFoolstop
เลขเรียก910
ผู้แต่งภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง2. การเดินทาง - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์อิมเมจ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 47   การแสดงผล