กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9 พบจำนวนทั้งสิ้น 931 รายชื่อ

ชื่อเรื่องAustralasia Beyond 2000
เลขเรียก900.994
ผู้แต่งSHERRIELD HOUSE
หัวเรื่อง1. Australia -- History2. Australia -- Economic conditions,3. Australia -- Social conditions
สำนักพิมพ์SHEFFIELD HOUSE
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณหมอช่วยด้วย ฉันเป็นมะเร็ง
เลขเรียก902.71
ผู้แต่งอัง, เป็ง เทียม
หัวเรื่อง1. อัง, เป็ง เทียม2. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผจญภัยสุดขั้ว
เลขเรียก904
ผู้แต่งNational Geographic
หัวเรื่อง1. การผจญภัยและนักผจญภัย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก909
ผู้แต่งชิสโฮล์ม, เจน
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก
สำนักพิมพ์นานมีบุค๊ส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องจริงนอกบันทึกประวัติศาสตร์
เลขเรียก909
ผู้แต่งนุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,แปล
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก2. ประวัติศาสตร์นิพนธ์,3. สิ่งมหัศจรรย์
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่ง่วง
เลขเรียก909
ผู้แต่งแสส, อีริค...และคณะ
สุวิชชา จันทร, แปล
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โล
สำนักพิมพ์เดย์ โพเอทส์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สากล
เลขเรียก909
ผู้แต่งวิจิตรวาทการ, พล.ต.,หลวง
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก2. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่,3. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรมประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก909
ผู้แต่งบัญชา สุวรรณานนท์
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก -- สารานุกรม
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกาอุทาหรณ์
เลขเรียก909
ผู้แต่งพิชัย วาศนาส่ง
หัวเรื่อง1. เหตุการณ์ของโลก2. เหตุการณ์ปัจจุบัน
สำนักพิมพ์ปาเจรา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกโลก ฉบับรวมเล่ม 1-2
เลขเรียก909
ผู้แต่งคอสมอส,เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก - - สารานุกรม2. บุคคลสำคัญ -- ชีวประวัติ,3. เหตุการณ์ของโลก
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006){44}
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกโหด มัน ฮา
เลขเรียก909
ผู้แต่งเดียรี่, เทอรี่
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย้อนรอยลี้ลับอารยธรรมโลก
เลขเรียก909
ผู้แต่งสุณี ธนาเลิศกุล
หัวเรื่อง1. อารยธรรม2. อารยธรรมสมัยโบราณ,3. ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ชุดท่องโลกความรู้ 101 วัน
เลขเรียก909
ผู้แต่งบอกซ์, คิวริออซิตี้
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทมส์ สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก909.1
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ฟาร์อีสต์พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 10 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสังคมและการเมืองไทย : Thai Social and Political System
เลขเรียก909.3
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมือง2. ระบบสังคม
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลก...สุขกับโศก
เลขเรียก909.82
ผู้แต่งจักรภพ เพ็ญแข
หัวเรื่อง1. เหตุการ์ของโลก2. การเมืองของโลก
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGETTING TO KNOW ArcGIS desktop
เลขเรียก910 910.285
ผู้แต่งTim Ormsby...(et al.)
หัวเรื่อง1. ArcGI2. Geographic information system,3. Graphical user interfaces (computer system
สำนักพิมพ์ESRI
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทางสายไมตรี Friendship Rovte ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จ ฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก910
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - จดหมายเหตุ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทางสายไมตรี Friendship Route ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก910
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - จดหมายเหตุ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญและการปกครองของอิตาลี
เลขเรียก910
ผู้แต่งไพโรจน์ ชัยนาม
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - อิตาลี2. อิตาลี - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์มิตรนราการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFoolstop
เลขเรียก910
ผู้แต่งภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง2. การเดินทาง - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์อิมเมจ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ 77 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย
เลขเรียก910.2
ผู้แต่งสุวพร ทองธิว
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ
เลขเรียก910.202
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. การเดินทาง - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBest moment in London Paris New York
เลขเรียก910.202
ผู้แต่งภัทรพงษ์ รัตนเสวี
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว -- คู่มือ2. ลอนดอน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,3. ปารีส -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,4. นิวยอร์ก -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อทิตตา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องModeling Our World
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งZeiler, Michael
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ESRI
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งสุเพชร จิรขจรกุล
หัวเรื่อง1. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2537
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์,3. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดและวิธีการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งสรรค์ใจ กลิ่นดาว
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์2. ภูมิศาสตร์,3. การจัดการฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCOMMUNITY GEOGRAPHY GIS in Action
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งENGLISH, KIM
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ESRI
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2539
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องDesigning Geodatabases
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งArctur, David
Zeiler, Michael
หัวเรื่อง1. Geographic information system2. Information storage and retrieval systems - - Geograph,3. Database desig,4. Database managemen
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดินราชพัสดุ(รายบล็อก) โดยใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ARCGIS
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศุภชัย วัดศรีพะเนา
สามารถ เมืองเงิน
หัวเรื่อง1. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์2. ภูมิศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. ฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดิน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2541
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และ ประกาศราชบัณทิตยสถาน เรื่องกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
เลขเรียก910.3
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ชื่อภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Walking Backpack : ออกเดินแล้ว อย่าหันหลังกลับ
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งจิรภัทร พัวพิพัฒน์
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. การท่องเที่ย
สำนักพิมพ์ไออุ่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrips Magazine สุดยอดจุดชมวิว
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งธนะบูล แจ่มกระจ่าง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว--ไทย2. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สำนักพิมพ์พงษ์วรินการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือนำเที่ยวในค่ายตะลุยเที่ยวเขตทหาร
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - กองทัพบ
สำนักพิมพ์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตากแดด อาบฝน ผจญหนาว ริมโขงไทยลาว
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งชิษณุพล พูมศร
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - ลาว2. การท่องเที่ยว - - ภูมิศาสตร์,3. การท่องเที่ยว - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์แซทโฟร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถานที่มหัศจรรย์รอบโลก ชุดท่องโลกความรู้ 101 วัน
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งปาร์ก, ยอง ซู
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดินทางกับความรัก
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ชาดก วรรณกรรมพุทธศาสนา2. ชนกลุ่มน้อย-ไทย (ภาคเหนือ) กะเหรี่ยง,3. คำคม นวนิยายจีน,4. ชีวิต วิวัฒนาการ,5. ความสามารถ ความสำเร็จ การจัดการองค์กร,6. การเดินทางและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวช้าๆ ใน 9 เมืองเก่า
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - ไทย
สำนักพิมพ์ณัฏฐานที
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเที่ยวไปในไทยกว้าง
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งปองพล อดิเรกสาร
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - -ไทย2. การท่องเที่ยว -- คู่มือ
สำนักพิมพ์เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBACKPACKER 101
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งTravelkanuman
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ย2. การเดินทา,3. การเดินทางแบบแบ็กแพ็
สำนักพิมพ์อมรินทร์แทรเวล อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAQ อึดเกินพิกัด
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
หัวเรื่อง1. ความสามารถ2. ปัญญา,3. ความสำเร็จ,4. ความสามารถ ความสำเร็จ การจัดการองค์กร,5. การเดินทางและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกิน-เที่ยวไป (ภาคเหนือ) ท่องไปในเมืองอาหารอร่อย
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - ภาคเหนือ
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขาว่าข้อย บ้า : อุทยานบาเจียง แขวงจำปาสัก
เลขเรียก910.41
ผู้แต่งวิมล กิจบำรุง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนคนพบโลก : 1421 The Year China Discovered the World
เลขเรียก910.41
ผู้แต่งเมนซีส์, กาวิน
หัวเรื่อง1. จีน - - การเดินเรือ2. จีน - - การสำรวจโลก
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องI Roam Alone Thai - Siberia issue = มิตรภาพะหว่างเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรีย
เลขเรียก910.457
ผู้แต่งมิ้นท์
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. การเดินทาง - - ไซบีเรี,3. การท่องเที่ย
สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแผนที่โลก
เลขเรียก912
ผู้แต่งสุณี ธนาเลิศกุล
หัวเรื่อง1. แผนที่2. ภูมิศาสตร์,3. โลก
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEncyclopaedia britannica world atlas
เลขเรียก912
ผู้แต่งCollins Bartholomew (Firm)
หัวเรื่อง1. Atlases, British2. Earth (Planet) - - Atlases,3. Geography - - Atlases
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิศาสตร์
เลขเรียก912
ผู้แต่งทองใบ แตงน้อย
หัวเรื่อง1. แผนที่2. ภูมิศาสตร์,3. ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาพิช
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทยแลนด์แอตลาส
เลขเรียก912-593
ผู้แต่งวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ
หัวเรื่อง1. ไทย - - แผนที่
สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแปลความหมายในแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
เลขเรียก912.014
ผู้แต่งธวัช บุรีรักษ์
หัวเรื่อง1. แผนที่ - - การแปล2. ภาพถ่ายทางอากาศ
สำนักพิมพ์อักษรวัฒนา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว ปี 2550
เลขเรียก912.195
ผู้แต่งกรมทางหลวง
หัวเรื่อง1. แผนที่ทางหลวง2. ไทย - - แผนที่ถนน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่กรุงเทพ ฯ พ.ศ. 2431 - 2474 (พิมพ์ครั้งที่ 2) : Maps of Bangkok A.D. 1888 - 1931 (Second Publication)
เลขเรียก912.59
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่อง1. การทำแผนที่ - - กรุงเทพฯ2. กรุงเทพฯ - - แผนที่,3. กรุงเทพฯ - - ประวัติ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีแผนที่ : Bangkok Street Directory
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกระทรวงพลังงาน
หัวเรื่อง1. transport infrastructure2. กรุงเทพฯ -- แผนที่,3. กรุงเทพฯ -- แผนที่ถนน
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ประวัติศาสตร์ (สยาม) ประเทศไทย
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ
หัวเรื่อง1. Thai histor2. วัฒนธรรมไท,3. Cultur,4. Social aspect,5. ไทย - - แผนที,6. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - แผนที,7. ไทย - - แผนที่ - - ประวัต
สำนักพิมพ์มติชน ปากเกร็ด
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}นายรอบรู้{34} แผนที่ 77 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งนายรอบรู้
หัวเรื่อง1. ไทย -- แผนที่
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคใต้
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย(ภาคใต้) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่และคู่มือเที่ยวไทย'55
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งThinknet
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. การท่องเที่ยว - - ไทย,3. แผนที่ - - ไทย
สำนักพิมพ์Thinknet
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอธิบายภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา ๔๑๗ ปีแลหลังครั้งบ้านเมืองดี
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
หัวเรื่อง1. โบราณคดี - - พระนครศรีอยุธยา2. พระนครศรีอยุธยา - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคเหนือ
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคเหนือ) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}นายรอบรู้{34} แผนที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย ฉบับปี พ.ศ. 2552
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
หัวเรื่อง1. ไทย - - แผนที่
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBusiness location guide Bangkok : Bangkok map
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งBennis, Mark, ed
หัวเรื่อง1. Bangkok -- Maps
สำนักพิมพ์Agency for Real Estate Affairs
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออก
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย(ภาคตะวันออก) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคกลาง
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคกลาง) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคตะวันตก
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย(ภาคตะวันตก) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม
เลขเรียก912.95
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. แผนที่- -ประเทศไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปราสาทนครหลวง
เลขเรียก913.09
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ปราสาทนครหลวง2. ไทย - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล่ม 1 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี
เลขเรียก913.5
ผู้แต่งโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบาณสถาน
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - โบราณสถาน - - ทะเบียน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 2
เลขเรียก913.59
ผู้แต่งกรมศิลปากร กองโบราณคดี
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)2. โบราณสถาน - - ทำเนียบนาม,3. บุรีรัมย์,4. อรพินธุ์ การุณจิตต์
สำนักพิมพ์น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 1 จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียก913.598
ผู้แต่งกองโบราณคดี กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน - - ทำเนียบนาม
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก914
ผู้แต่งสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-
หัวเรื่อง1. การเยือนต่างประเทศ -- ยุโรป2. การเยือนต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา,3. Her majesty queen sirikit,4. ยุโรป -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,5. สหรัฐอเมริกา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์กิเลนการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก914
ผู้แต่งพิจิตร กุลละวณิชย์
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , สมเด็จพระนางเจ้า - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์กิเลนการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุโรป...เที่ยวไม่ยาก
เลขเรียก914.04
ผู้แต่งสนธยา กริชนวรักษ์
หัวเรื่อง1. ยุโรป -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. ยุโรป -- ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์อมรินทร์ท่องโลก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นกับโลกไกลบ้าน
เลขเรียก914.204
ผู้แต่งกิจการ ช่วยชูวงศ์
หัวเรื่อง1. อังกฤษ - - สารคดีชีวิตต่างแดน2. บริสตอล
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประพาสภาษา
เลขเรียก914.3
ผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 2498 - - ภาษาเยอรมัน2. เยอรมนี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสน่ห์ยุโรปใต้ จากโปรตุเกสสู่โมนาโก
เลขเรียก914.4
ผู้แต่งนายสมคิด
หัวเรื่อง1. ยุโรป -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. โปรตุเกส - -ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,3. ฝรั่งเศส - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,4. สเปน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,5. โมนาโก - -ภูมิประเทศและการท่อ
สำนักพิมพ์อทิตตา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปารีส เฌอ แตม : เสน่หาปารีส
เลขเรียก914.4
ผู้แต่งสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ
หัวเรื่อง1. ฝรั่งเศส - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ฟรีฟอร์ม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองฝรั่ง
เลขเรียก914.4
ผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หัวเรื่อง1. ฝรั่งเศส - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวนสมุทร
เลขเรียก914.4
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 242. ,3. ฝรั่งเศส - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุกใต้ดินเที่ยว ปารีส
เลขเรียก914.4
ผู้แต่ง เรือใบสองสี
หัวเรื่อง1. ปารีส -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. ฝรั่งเศส -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,3. ฝรั่งเศส -- ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องท่องแดนมังกรมณฑลซานซี
เลขเรียก914.7
ผู้แต่งปริวัฒน์ จันทร
หัวเรื่อง1. ท่องเที่ยวต่างแดน
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องALBERTA : Robin Langley Sommer
เลขเรียก914.7123
ผู้แต่ง Sommer, Robin Langley
หัวเรื่อง1. ALBERTA2. ALBERTA - - Description and travel,3. Canada -- Description and travel
สำนักพิมพ์Whitecap Books
ปีที่พิมพ์1988
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแตะยอดเขา ล่องทะเลสาบ สวิตเซอร์แลนด์
เลขเรียก914.94
ผู้แต่งเรือใบสองสี
หัวเรื่อง1. สวิตเซอร์แลนด์ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. สวิตเซอร์แลนด์ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- หนังสือนำเที่ยว
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลัดเลาะล่องท่องกรีซ
เลขเรียก914.95
ผู้แต่งเรือใบสองสี
หัวเรื่อง1. กรีซ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. กรีซ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWonderful Songkhla 50 Impressive Destinations II สงขลา เมืองมนต์เสน่ห์สองฝั่งทะเล 50 จุดหมายแห่งความประทับใจ 2
เลขเรียก915
ผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - สงขล
สำนักพิมพ์เบสท์กราฟฟิค อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลัดทุ่งหญ้า ฝ่าทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยแชงกรี-ลา
เลขเรียก915
ผู้แต่งสมพร ขจรสุวรรณ์
หัวเรื่อง1. เวียดนาม - - หนังสือนำเที่ยว2. จีน- -ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,3. เวียดนาม- -ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรอยเท้าบนภูเขา
เลขเรียก915.095
ผู้แต่งธเนศ งามสม
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. การเดินทาง
สำนักพิมพ์แพรว
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเที่ยวสบาย ๆ สไตล์ ติ๊ก แคชเมียร์ ลาดัก
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งจงกลณี สถิรอัศวนันท์
หัวเรื่อง1. แคชเมียร์ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ดีวาบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก เหลียวหนิง เล่ม 2
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 242. ,3. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคืนถิ่นจีนใหม่
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 24,3.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย่ำแดนมังกร ภาคพิสดาร
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเมธาวุฒิ พีรพรวิทูร
หัวเรื่อง1. โครงการส่งเสริมหนังสือตามแนวพระราชดำริ
สำนักพิมพ์กิเลนการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก เฮยหลงเจียง เล่ม 4
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี,สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - เฮยหลงเจียง2. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 24,3. ,4. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลภาพพระราชกรณีกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับกิจการราชทัณฑ์
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ, 2498-
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจังหวัดพิษณุโลก
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งสุขสวัสดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. สถานที่สำคัญ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก ภาคผนวก เล่ม 5
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 242. ,3. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเจียงหนานแสนงาม
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. การท่องเที่ยว - - เจียงหนาน,3. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 24,4. ,5. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเกล็ดหิมะในสายหมอก ปักกิ่ง เล่ม 1
เลขเรียก915.1
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 242. ,3. จีน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 9   การแสดงผล