กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9 พบจำนวนทั้งสิ้น 938 รายชื่อ

ชื่อเรื่องAustralasia Beyond 2000
เลขเรียก900.994
ผู้แต่งSHERRIELD HOUSE
หัวเรื่อง1. Australia -- History2. Australia -- Economic conditions,3. Australia -- Social conditions
สำนักพิมพ์SHEFFIELD HOUSE
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณหมอช่วยด้วย ฉันเป็นมะเร็ง
เลขเรียก902.71
ผู้แต่งอัง, เป็ง เทียม
หัวเรื่อง1. อัง, เป็ง เทียม2. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผจญภัยสุดขั้ว
เลขเรียก904
ผู้แต่งNational Geographic
หัวเรื่อง1. การผจญภัยและนักผจญภัย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ชุดท่องโลกความรู้ 101 วัน
เลขเรียก909
ผู้แต่งบอกซ์, คิวริออซิตี้
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกโหด มัน ฮา
เลขเรียก909
ผู้แต่งเดียรี่, เทอรี่
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย้อนรอยลี้ลับอารยธรรมโลก
เลขเรียก909
ผู้แต่งสุณี ธนาเลิศกุล
หัวเรื่อง1. อารยธรรม2. อารยธรรมสมัยโบราณ,3. ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก909
ผู้แต่งชิสโฮล์ม, เจน
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก
สำนักพิมพ์นานมีบุค๊ส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องจริงนอกบันทึกประวัติศาสตร์
เลขเรียก909
ผู้แต่งนุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,แปล
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก2. ประวัติศาสตร์นิพนธ์,3. สิ่งมหัศจรรย์
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่ง่วง
เลขเรียก909
ผู้แต่งแสส, อีริค...และคณะ
สุวิชชา จันทร, แปล
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โล
สำนักพิมพ์เดย์ โพเอทส์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรมประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก909
ผู้แต่งบัญชา สุวรรณานนท์
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก -- สารานุกรม
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกาอุทาหรณ์
เลขเรียก909
ผู้แต่งพิชัย วาศนาส่ง
หัวเรื่อง1. เหตุการณ์ของโลก2. เหตุการณ์ปัจจุบัน
สำนักพิมพ์ปาเจรา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกโลก ฉบับรวมเล่ม 1-2
เลขเรียก909
ผู้แต่งคอสมอส,เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก - - สารานุกรม2. บุคคลสำคัญ -- ชีวประวัติ,3. เหตุการณ์ของโลก
สำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006){44}
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สากล
เลขเรียก909
ผู้แต่งวิจิตรวาทการ, พล.ต.,หลวง
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์โลก2. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่,3. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องไทมส์ สารานุกรมประวัติศาสตร์โลก
เลขเรียก909.1
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ฟาร์อีสต์พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 10 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสังคมและการเมืองไทย : Thai Social and Political System
เลขเรียก909.3
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมือง2. ระบบสังคม
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลก...สุขกับโศก
เลขเรียก909.82
ผู้แต่งจักรภพ เพ็ญแข
หัวเรื่อง1. เหตุการ์ของโลก2. การเมืองของโลก
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องGETTING TO KNOW ArcGIS desktop
เลขเรียก910 910.285
ผู้แต่งTim Ormsby...(et al.)
หัวเรื่อง1. ArcGI2. Geographic information system,3. Graphical user interfaces (computer system
สำนักพิมพ์ESRI
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทางสายไมตรี Friendship Route ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก910
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - จดหมายเหตุ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องFoolstop
เลขเรียก910
ผู้แต่งภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อง2. การเดินทาง - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์อิมเมจ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทางสายไมตรี Friendship Rovte ประมวลเอกสารจดหมายเหตุ การเสด็จ ฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขเรียก910
ผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498 - - จดหมายเหตุ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญและการปกครองของอิตาลี
เลขเรียก910
ผู้แต่งไพโรจน์ ชัยนาม
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - อิตาลี2. อิตาลี - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์มิตรนราการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ 77 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย
เลขเรียก910.2
ผู้แต่งสุวพร ทองธิว
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ
เลขเรียก910.202
ผู้แต่งยุวนาฎ คุ้มขาว
หัวเรื่อง1. การเดินทาง - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBest moment in London Paris New York
เลขเรียก910.202
ผู้แต่งภัทรพงษ์ รัตนเสวี
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว -- คู่มือ2. ลอนดอน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,3. ปารีส -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,4. นิวยอร์ก -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อทิตตา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2539
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องCOMMUNITY GEOGRAPHY GIS in Action
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งENGLISH, KIM
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ESRI
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งสุเพชร จิรขจรกุล
หัวเรื่อง1. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2541
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องDesigning Geodatabases
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งArctur, David
Zeiler, Michael
หัวเรื่อง1. Geographic information system2. Information storage and retrieval systems - - Geograph,3. Database desig,4. Database managemen
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดและวิธีการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งสรรค์ใจ กลิ่นดาว
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์2. ภูมิศาสตร์,3. การจัดการฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดินราชพัสดุ(รายบล็อก) โดยใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ARCGIS
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศุภชัย วัดศรีพะเนา
สามารถ เมืองเงิน
หัวเรื่อง1. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์2. ภูมิศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. ฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดิน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2537
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง1. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์2. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์,3. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องModeling Our World
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งZeiler, Michael
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ESRI
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และ ประกาศราชบัณทิตยสถาน เรื่องกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
เลขเรียก910.3
ผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
หัวเรื่อง1. ชื่อภูมิศาสตร์
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเที่ยวไปในไทยกว้าง
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งปองพล อดิเรกสาร
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - -ไทย2. การท่องเที่ยว -- คู่มือ
สำนักพิมพ์เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดินทางกับความรัก
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ชาดก วรรณกรรมพุทธศาสนา2. ชนกลุ่มน้อย-ไทย (ภาคเหนือ) กะเหรี่ยง,3. คำคม นวนิยายจีน,4. ชีวิต วิวัฒนาการ,5. ความสามารถ ความสำเร็จ การจัดการองค์กร,6. การเดินทางและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrips Magazine สุดยอดจุดชมวิว
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งธนะบูล แจ่มกระจ่าง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว--ไทย2. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สำนักพิมพ์พงษ์วรินการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถานที่มหัศจรรย์รอบโลก ชุดท่องโลกความรู้ 101 วัน
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งปาร์ก, ยอง ซู
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกิน-เที่ยวไป (ภาคเหนือ) ท่องไปในเมืองอาหารอร่อย
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - ภาคเหนือ
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAQ อึดเกินพิกัด
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
หัวเรื่อง1. ความสามารถ2. ปัญญา,3. ความสำเร็จ,4. ความสามารถ ความสำเร็จ การจัดการองค์กร,5. การเดินทางและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตากแดด อาบฝน ผจญหนาว ริมโขงไทยลาว
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งชิษณุพล พูมศร
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - ลาว2. การท่องเที่ยว - - ภูมิศาสตร์,3. การท่องเที่ยว - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์แซทโฟร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Walking Backpack : ออกเดินแล้ว อย่าหันหลังกลับ
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งจิรภัทร พัวพิพัฒน์
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. การท่องเที่ย
สำนักพิมพ์ไออุ่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBACKPACKER 101
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งTravelkanuman
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ย2. การเดินทา,3. การเดินทางแบบแบ็กแพ็
สำนักพิมพ์อมรินทร์แทรเวล อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวช้าๆ ใน 9 เมืองเก่า
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - ไทย
สำนักพิมพ์ณัฏฐานที
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือนำเที่ยวในค่ายตะลุยเที่ยวเขตทหาร
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - กองทัพบ
สำนักพิมพ์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนคนพบโลก : 1421 The Year China Discovered the World
เลขเรียก910.41
ผู้แต่งเมนซีส์, กาวิน
หัวเรื่อง1. จีน - - การเดินเรือ2. จีน - - การสำรวจโลก
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขาว่าข้อย บ้า : อุทยานบาเจียง แขวงจำปาสัก
เลขเรียก910.41
ผู้แต่งวิมล กิจบำรุง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องI Roam Alone Thai - Siberia issue = มิตรภาพะหว่างเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรีย
เลขเรียก910.457
ผู้แต่งมิ้นท์
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. การเดินทาง - - ไซบีเรี,3. การท่องเที่ย
สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแผนที่โลก
เลขเรียก912
ผู้แต่งสุณี ธนาเลิศกุล
หัวเรื่อง1. แผนที่2. ภูมิศาสตร์,3. โลก
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEncyclopaedia britannica world atlas
เลขเรียก912
ผู้แต่งCollins Bartholomew (Firm)
หัวเรื่อง1. Atlases, British2. Earth (Planet) - - Atlases,3. Geography - - Atlases
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 18   การแสดงผล