กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9 พบจำนวนทั้งสิ้น 931 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเดินทางกับความรัก
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. ชาดก วรรณกรรมพุทธศาสนา2. ชนกลุ่มน้อย-ไทย (ภาคเหนือ) กะเหรี่ยง,3. คำคม นวนิยายจีน,4. ชีวิต วิวัฒนาการ,5. ความสามารถ ความสำเร็จ การจัดการองค์กร,6. การเดินทางและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวช้าๆ ใน 9 เมืองเก่า
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - ไทย
สำนักพิมพ์ณัฏฐานที
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเที่ยวไปในไทยกว้าง
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งปองพล อดิเรกสาร
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - -ไทย2. การท่องเที่ยว -- คู่มือ
สำนักพิมพ์เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAQ อึดเกินพิกัด
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
หัวเรื่อง1. ความสามารถ2. ปัญญา,3. ความสำเร็จ,4. ความสามารถ ความสำเร็จ การจัดการองค์กร,5. การเดินทางและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์บิสคิต
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกิน-เที่ยวไป (ภาคเหนือ) ท่องไปในเมืองอาหารอร่อย
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - ภาคเหนือ
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขาว่าข้อย บ้า : อุทยานบาเจียง แขวงจำปาสัก
เลขเรียก910.41
ผู้แต่งวิมล กิจบำรุง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนคนพบโลก : 1421 The Year China Discovered the World
เลขเรียก910.41
ผู้แต่งเมนซีส์, กาวิน
หัวเรื่อง1. จีน - - การเดินเรือ2. จีน - - การสำรวจโลก
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องI Roam Alone Thai - Siberia issue = มิตรภาพะหว่างเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรีย
เลขเรียก910.457
ผู้แต่งมิ้นท์
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. การเดินทาง - - ไซบีเรี,3. การท่องเที่ย
สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแผนที่โลก
เลขเรียก912
ผู้แต่งสุณี ธนาเลิศกุล
หัวเรื่อง1. แผนที่2. ภูมิศาสตร์,3. โลก
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEncyclopaedia britannica world atlas
เลขเรียก912
ผู้แต่งCollins Bartholomew (Firm)
หัวเรื่อง1. Atlases, British2. Earth (Planet) - - Atlases,3. Geography - - Atlases
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิศาสตร์
เลขเรียก912
ผู้แต่งทองใบ แตงน้อย
หัวเรื่อง1. แผนที่2. ภูมิศาสตร์,3. ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาพิช
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทยแลนด์แอตลาส
เลขเรียก912-593
ผู้แต่งวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ
หัวเรื่อง1. ไทย - - แผนที่
สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแปลความหมายในแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
เลขเรียก912.014
ผู้แต่งธวัช บุรีรักษ์
หัวเรื่อง1. แผนที่ - - การแปล2. ภาพถ่ายทางอากาศ
สำนักพิมพ์อักษรวัฒนา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว ปี 2550
เลขเรียก912.195
ผู้แต่งกรมทางหลวง
หัวเรื่อง1. แผนที่ทางหลวง2. ไทย - - แผนที่ถนน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่กรุงเทพ ฯ พ.ศ. 2431 - 2474 (พิมพ์ครั้งที่ 2) : Maps of Bangkok A.D. 1888 - 1931 (Second Publication)
เลขเรียก912.59
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่อง1. การทำแผนที่ - - กรุงเทพฯ2. กรุงเทพฯ - - แผนที่,3. กรุงเทพฯ - - ประวัติ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีแผนที่ : Bangkok Street Directory
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกระทรวงพลังงาน
หัวเรื่อง1. transport infrastructure2. กรุงเทพฯ -- แผนที่,3. กรุงเทพฯ -- แผนที่ถนน
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}นายรอบรู้{34} แผนที่ 77 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งนายรอบรู้
หัวเรื่อง1. ไทย -- แผนที่
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่และคู่มือเที่ยวไทย'55
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งThinknet
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. การท่องเที่ยว - - ไทย,3. แผนที่ - - ไทย
สำนักพิมพ์Thinknet
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคใต้
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย(ภาคใต้) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 3 4 >| รวมทั้งหมด 46   การแสดงผล