กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9 พบจำนวนทั้งสิ้น 939 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือนำเที่ยวในค่ายตะลุยเที่ยวเขตทหาร
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - กองทัพบ
สำนักพิมพ์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Walking Backpack : ออกเดินแล้ว อย่าหันหลังกลับ
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งจิรภัทร พัวพิพัฒน์
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. การท่องเที่ย
สำนักพิมพ์ไออุ่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrips Magazine สุดยอดจุดชมวิว
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งธนะบูล แจ่มกระจ่าง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว--ไทย2. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สำนักพิมพ์พงษ์วรินการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถานที่มหัศจรรย์รอบโลก ชุดท่องโลกความรู้ 101 วัน
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งปาร์ก, ยอง ซู
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตากแดด อาบฝน ผจญหนาว ริมโขงไทยลาว
เลขเรียก910.4
ผู้แต่งชิษณุพล พูมศร
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว - - ลาว2. การท่องเที่ยว - - ภูมิศาสตร์,3. การท่องเที่ยว - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์แซทโฟร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนคนพบโลก : 1421 The Year China Discovered the World
เลขเรียก910.41
ผู้แต่งเมนซีส์, กาวิน
หัวเรื่อง1. จีน - - การเดินเรือ2. จีน - - การสำรวจโลก
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขาว่าข้อย บ้า : อุทยานบาเจียง แขวงจำปาสัก
เลขเรียก910.41
ผู้แต่งวิมล กิจบำรุง
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องI Roam Alone Thai - Siberia issue = มิตรภาพะหว่างเส้นทางสายทรานส์ไซบีเรีย
เลขเรียก910.457
ผู้แต่งมิ้นท์
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. การเดินทาง - - ไซบีเรี,3. การท่องเที่ย
สำนักพิมพ์บันลือบุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิศาสตร์
เลขเรียก912
ผู้แต่งทองใบ แตงน้อย
หัวเรื่อง1. แผนที่2. ภูมิศาสตร์,3. ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาพิช
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแผนที่โลก
เลขเรียก912
ผู้แต่งสุณี ธนาเลิศกุล
หัวเรื่อง1. แผนที่2. ภูมิศาสตร์,3. โลก
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEncyclopaedia britannica world atlas
เลขเรียก912
ผู้แต่งCollins Bartholomew (Firm)
หัวเรื่อง1. Atlases, British2. Earth (Planet) - - Atlases,3. Geography - - Atlases
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไทยแลนด์แอตลาส
เลขเรียก912-593
ผู้แต่งวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ
หัวเรื่อง1. ไทย - - แผนที่
สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแปลความหมายในแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
เลขเรียก912.014
ผู้แต่งธวัช บุรีรักษ์
หัวเรื่อง1. แผนที่ - - การแปล2. ภาพถ่ายทางอากาศ
สำนักพิมพ์อักษรวัฒนา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ทางหลวง ESRI (Thailand) เพื่อการเดินทางและท่องเที่ยว ปี 2550
เลขเรียก912.195
ผู้แต่งกรมทางหลวง
หัวเรื่อง1. แผนที่ทางหลวง2. ไทย - - แผนที่ถนน
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่กรุงเทพ ฯ พ.ศ. 2431 - 2474 (พิมพ์ครั้งที่ 2) : Maps of Bangkok A.D. 1888 - 1931 (Second Publication)
เลขเรียก912.59
ผู้แต่งกองทัพบก
หัวเรื่อง1. การทำแผนที่ - - กรุงเทพฯ2. กรุงเทพฯ - - แผนที่,3. กรุงเทพฯ - - ประวัติ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคเหนือ
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคเหนือ) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}นายรอบรู้{34} แผนที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย ฉบับปี พ.ศ. 2552
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
หัวเรื่อง1. ไทย - - แผนที่
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBusiness location guide Bangkok : Bangkok map
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งBennis, Mark, ed
หัวเรื่อง1. Bangkok -- Maps
สำนักพิมพ์Agency for Real Estate Affairs
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออก
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย(ภาคตะวันออก) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคกลาง
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคกลาง) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 3 4 >| รวมทั้งหมด 46   การแสดงผล