กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9 พบจำนวนทั้งสิ้น 940 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแผนที่และคู่มือเที่ยวไทย'55
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งThinknet
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. การท่องเที่ยว - - ไทย,3. แผนที่ - - ไทย
สำนักพิมพ์Thinknet
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีแผนที่ : Bangkok Street Directory
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกระทรวงพลังงาน
หัวเรื่อง1. transport infrastructure2. กรุงเทพฯ -- แผนที่,3. กรุงเทพฯ -- แผนที่ถนน
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคเหนือ
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคเหนือ) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}นายรอบรู้{34} แผนที่ 76 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย ฉบับปี พ.ศ. 2552
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
หัวเรื่อง1. ไทย - - แผนที่
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออก
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย(ภาคตะวันออก) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBusiness location guide Bangkok : Bangkok map
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งBennis, Mark, ed
หัวเรื่อง1. Bangkok -- Maps
สำนักพิมพ์Agency for Real Estate Affairs
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคกลาง
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคกลาง) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคตะวันตก
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย(ภาคตะวันตก) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม
เลขเรียก912.95
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. แผนที่- -ประเทศไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปราสาทนครหลวง
เลขเรียก913.09
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ปราสาทนครหลวง2. ไทย - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล่ม 1 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี
เลขเรียก913.5
ผู้แต่งโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบาณสถาน
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - โบราณสถาน - - ทะเบียน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 2
เลขเรียก913.59
ผู้แต่งกรมศิลปากร กองโบราณคดี
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)2. โบราณสถาน - - ทำเนียบนาม,3. บุรีรัมย์,4. อรพินธุ์ การุณจิตต์
สำนักพิมพ์น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 1 จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียก913.598
ผู้แต่งกองโบราณคดี กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน - - ทำเนียบนาม
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก914
ผู้แต่งสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-
หัวเรื่อง1. การเยือนต่างประเทศ -- ยุโรป2. การเยือนต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา,3. Her majesty queen sirikit,4. ยุโรป -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,5. สหรัฐอเมริกา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์กิเลนการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก914
ผู้แต่งพิจิตร กุลละวณิชย์
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , สมเด็จพระนางเจ้า - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์กิเลนการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุโรป...เที่ยวไม่ยาก
เลขเรียก914.04
ผู้แต่งสนธยา กริชนวรักษ์
หัวเรื่อง1. ยุโรป -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. ยุโรป -- ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์อมรินทร์ท่องโลก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นกับโลกไกลบ้าน
เลขเรียก914.204
ผู้แต่งกิจการ ช่วยชูวงศ์
หัวเรื่อง1. อังกฤษ - - สารคดีชีวิตต่างแดน2. บริสตอล
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประพาสภาษา
เลขเรียก914.3
ผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 2498 - - ภาษาเยอรมัน2. เยอรมนี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปารีส เฌอ แตม : เสน่หาปารีส
เลขเรียก914.4
ผู้แต่งสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ
หัวเรื่อง1. ฝรั่งเศส - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ฟรีฟอร์ม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสน่ห์ยุโรปใต้ จากโปรตุเกสสู่โมนาโก
เลขเรียก914.4
ผู้แต่งนายสมคิด
หัวเรื่อง1. ยุโรป -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. โปรตุเกส - -ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,3. ฝรั่งเศส - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,4. สเปน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,5. โมนาโก - -ภูมิประเทศและการท่อ
สำนักพิมพ์อทิตตา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 2 4 5 >| รวมทั้งหมด 48   การแสดงผล