กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9 พบจำนวนทั้งสิ้น 938 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแผนที่และคู่มือเที่ยวไทย'55
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งThinknet
หัวเรื่อง1. การท่องเที่ยว2. การท่องเที่ยว - - ไทย,3. แผนที่ - - ไทย
สำนักพิมพ์Thinknet
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}นายรอบรู้{34} แผนที่ 77 จังหวัดเที่ยวทั่วไทย
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งนายรอบรู้
หัวเรื่อง1. ไทย -- แผนที่
สำนักพิมพ์สารคดี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดัชนีแผนที่ : Bangkok Street Directory
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกระทรวงพลังงาน
หัวเรื่อง1. transport infrastructure2. กรุงเทพฯ -- แผนที่,3. กรุงเทพฯ -- แผนที่ถนน
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคใต้
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย(ภาคใต้) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอธิบายภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา ๔๑๗ ปีแลหลังครั้งบ้านเมืองดี
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
หัวเรื่อง1. โบราณคดี - - พระนครศรีอยุธยา2. พระนครศรีอยุธยา - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคเหนือ
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งกวี วรกวิน
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคเหนือ) - - แผนที่
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแผนที่ประเทศไทยจากดาวเทียม
เลขเรียก912.95
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. แผนที่- -ประเทศไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปราสาทนครหลวง
เลขเรียก913.09
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ปราสาทนครหลวง2. ไทย - - โบราณสถาน
สำนักพิมพ์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล่ม 1 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี
เลขเรียก913.5
ผู้แต่งโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบาณสถาน
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - โบราณสถาน - - ทะเบียน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 2
เลขเรียก913.59
ผู้แต่งกรมศิลปากร กองโบราณคดี
หัวเรื่อง1. ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)2. โบราณสถาน - - ทำเนียบนาม,3. บุรีรัมย์,4. อรพินธุ์ การุณจิตต์
สำนักพิมพ์น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย เล่ม 1 จังหวัดนครราชสีมา
เลขเรียก913.598
ผู้แต่งกองโบราณคดี กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน - - ทำเนียบนาม
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก914
ผู้แต่งพิจิตร กุลละวณิชย์
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , สมเด็จพระนางเจ้า - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์กิเลนการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เลขเรียก914
ผู้แต่งสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-
หัวเรื่อง1. การเยือนต่างประเทศ -- ยุโรป2. การเยือนต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา,3. Her majesty queen sirikit,4. ยุโรป -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว,5. สหรัฐอเมริกา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์กิเลนการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุโรป...เที่ยวไม่ยาก
เลขเรียก914.04
ผู้แต่งสนธยา กริชนวรักษ์
หัวเรื่อง1. ยุโรป -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว2. ยุโรป -- ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์อมรินทร์ท่องโลก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นกับโลกไกลบ้าน
เลขเรียก914.204
ผู้แต่งกิจการ ช่วยชูวงศ์
หัวเรื่อง1. อังกฤษ - - สารคดีชีวิตต่างแดน2. บริสตอล
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประพาสภาษา
เลขเรียก914.3
ผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ , 2498 - - ภาษาเยอรมัน2. เยอรมนี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวนสมุทร
เลขเรียก914.4
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 242. ,3. ฝรั่งเศส - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องเมืองฝรั่ง
เลขเรียก914.4
ผู้แต่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
หัวเรื่อง1. ฝรั่งเศส - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปารีส เฌอ แตม : เสน่หาปารีส
เลขเรียก914.4
ผู้แต่งสุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ
หัวเรื่อง1. ฝรั่งเศส - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ฟรีฟอร์ม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 1 2 4 5 >| รวมทั้งหมด 46   การแสดงผล