กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9 พบจำนวนทั้งสิ้น 931 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเผยความลับที่ไม่ลับของ รหัสลับดาวินชี
เลขเรียก959.687
ผู้แต่งกฤษณา หงษ์อุเทน
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์ - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเวียดนาม:ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร =Vietnam: A Long history
เลขเรียก959.7
ผู้แต่งเหวียนคักเวียน
เพ็ชรี สุมิตร, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. เวียดนาม -- ประวัติศาสตร์2. เวียดนาม -- การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนลูกให้เป็นยอดคน
เลขเรียก959.70
ผู้แต่งหลิวยง
หัวเรื่อง1. การพัฒนาตนเอง2. ความสำเร็จ,3. จิตวิทยาเด็ก
สำนักพิมพ์แปลน พริ้นท์ติ้ง
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนลูกให้เป็นคนเหนือคน
เลขเรียก959.70
ผู้แต่งหลิวยง
หัวเรื่อง1. การพัฒนาตนเอง2. ความสำเร็จ,3. จิตวิทยาเด็ก
สำนักพิมพ์แปลน พริ้นท์ติ้ง
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแคทยาและเจ้าฟ้าสยาม
เลขเรียก959.759
ผู้แต่งนริศรา จักรพงษ์
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์ไทย
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย = A Short history of Indonesia
เลขเรียก959.8
ผู้แต่งไซนุดิน, เอลชา
เพ็ชรี สุมิตร, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. อินโดนีเซีย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าชีวิต พงศาวดาร๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี
เลขเรียก959.825
ผู้แต่งนริศรา จักรพงษ์
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์ไทย
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องติมอร์ตะวันออก : เส้นทางสู่เอกราช
เลขเรียก959.86
ผู้แต่งเทเลอร์,จอห์น จี
สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ, ผู้แปล อรพรรณ ลีนะนิธิกุล, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ติมอร์ตะวันออก - - การเมืองและการปกครอง2. ติมอร์ตะวันออก - - ประวัติศาสตร์,3. ติมอร์ตะวันออก -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อินโดนีเซีย
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุริโยไทย
เลขเรียก971.43
ผู้แต่งสมบูรณ์สุข นิยมศิริ
หัวเรื่อง1. ภาพยนต์ไทย2. สุริโยไท,3. ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์แพรวเอนเตอร์เทน
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลินคอล์น ยอดนักประชาธิปไตย
เลขเรียก973.7092
ผู้แต่งณรงค์ สินสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ลินคอล์น อับราฮัม ค.ศ.1809-182. ,3. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แม็ค
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป
เลขเรียก990.216
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่อง1. ไทย - - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 44 45 รวมทั้งหมด 46   การแสดงผล