กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9 พบจำนวนทั้งสิ้น 939 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสมบัติปัตตานี 2557
เลขเรียก959.3972
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่อง1. ปัตตานี -- ประวัติศาสตร์2. ปัตตานี -- โบราณสถาน,3. โบราณวัตถุ -- ปัตตานี,4. ชาวไทยมุสลิม -- ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาว = A History of Laos
เลขเรียก959.4
ผู้แต่งสจ๊วต, ฟอกซ์ มาร์ติน
จิราภรณ์ วิญญรัตน์ ,แปล
หัวเรื่อง1. ลาว -- ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในความทรงจำของ พูมี วงวิจิด
เลขเรียก959.404
ผู้แต่งพูมี วงวิจิด
หัวเรื่อง1. ลาว - - ประวัติศาสตร์2. ลาว - - การเมืองและการปกครอง,3. พูมี วงวิจิด, ค.ศ.1909-
สำนักพิมพ์ดั๊บเบิ้ล เอ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเซอลามัต ดาตัง มาเลเซีย
เลขเรียก959.5
ผู้แต่งกวิตา ถนอมงาม
หัวเรื่อง1. มาเลเซีย - - ประวัติศาสตร์2. มาเลเซีย- - กลุ่มประเทศอาเซียน
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์มาเลเซีย = A History of Malaysia
เลขเรียก959.5
ผู้แต่งอันดายา, บาร์บารา วัตสัน
พรรณี ฉัตรพลรักษ์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. มาเลเซีย -- ประวัติศาสตร์2. มาเลเซีย -- การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สิงคโปร์=A History of Singapore
เลขเรียก959.52
ผู้แต่งชีล,เอิลเนส ซี.ที.
เพ็ชรี สุมิตร,ผู้แปล
หัวเรื่อง1. กลุ่มประเทศอาเซียน2. สิงคโปร์ -- ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์บรูไน = A History of Brunei
เลขเรียก959.55
ผู้แต่งดลมนรรจน์ บากา
ชัยวัฒน์ มีสันฐาน
หัวเรื่อง1. บรูไน -- ประวัติศาสตร์2. บรูไน -- การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์กัมพูชา = A History of Cambodia
เลขเรียก959.6
ผู้แต่งแชนด์เลอร์, เดวิด
พรรณงาม เง่าธรรมสาร, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์2. กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเผยความลับที่ไม่ลับของ รหัสลับดาวินชี
เลขเรียก959.687
ผู้แต่งกฤษณา หงษ์อุเทน
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์ - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเวียดนาม:ประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร =Vietnam: A Long history
เลขเรียก959.7
ผู้แต่งเหวียนคักเวียน
เพ็ชรี สุมิตร, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. เวียดนาม -- ประวัติศาสตร์2. เวียดนาม -- การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนลูกให้เป็นคนเหนือคน
เลขเรียก959.70
ผู้แต่งหลิวยง
หัวเรื่อง1. การพัฒนาตนเอง2. ความสำเร็จ,3. จิตวิทยาเด็ก
สำนักพิมพ์แปลน พริ้นท์ติ้ง
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนลูกให้เป็นยอดคน
เลขเรียก959.70
ผู้แต่งหลิวยง
หัวเรื่อง1. การพัฒนาตนเอง2. ความสำเร็จ,3. จิตวิทยาเด็ก
สำนักพิมพ์แปลน พริ้นท์ติ้ง
ปีที่พิมพ์ 2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแคทยาและเจ้าฟ้าสยาม
เลขเรียก959.759
ผู้แต่งนริศรา จักรพงษ์
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์ไทย
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย = A Short history of Indonesia
เลขเรียก959.8
ผู้แต่งไซนุดิน, เอลชา
เพ็ชรี สุมิตร, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. อินโดนีเซีย - - ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้าชีวิต พงศาวดาร๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี
เลขเรียก959.825
ผู้แต่งนริศรา จักรพงษ์
หัวเรื่อง1. ประวัติศาสตร์ไทย
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องติมอร์ตะวันออก : เส้นทางสู่เอกราช
เลขเรียก959.86
ผู้แต่งเทเลอร์,จอห์น จี
สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ, ผู้แปล อรพรรณ ลีนะนิธิกุล, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ติมอร์ตะวันออก - - การเมืองและการปกครอง2. ติมอร์ตะวันออก - - ประวัติศาสตร์,3. ติมอร์ตะวันออก -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อินโดนีเซีย
สำนักพิมพ์มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุริโยไทย
เลขเรียก971.43
ผู้แต่งสมบูรณ์สุข นิยมศิริ
หัวเรื่อง1. ภาพยนต์ไทย2. สุริโยไท,3. ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์แพรวเอนเตอร์เทน
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลินคอล์น ยอดนักประชาธิปไตย
เลขเรียก973.7092
ผู้แต่งณรงค์ สินสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. ลินคอล์น อับราฮัม ค.ศ.1809-182. ,3. ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แม็ค
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาเซียน ไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป
เลขเรียก990.216
ผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี
หัวเรื่อง1. ไทย - - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
หน้า |< 44 45 รวมทั้งหมด 46   การแสดงผล