กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9740009867 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
เลขเรียก323
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขมาตรฐานสากล9740009867
หัวเรื่อง1. สิทธิของพลเมือง2. เสรีภาพ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม