กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9741319541 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขมาตรฐานสากล9741319541
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม