กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9741319576 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขมาตรฐานสากล9741319576
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง - - ไทย2. กระบวนการยุติธรรม - - ไทย
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม