กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9742881804 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เลขเรียก352.59
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
เลขมาตรฐานสากล9742881804
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง2. วิธีพิจารณาคดีปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม