กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9745095427 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือโปรแกรมภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์
เลขมาตรฐานสากล9745095427
หัวเรื่อง1. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม