กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9745346837 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ ฉบับทันสมัย
เลขเรียก423.959
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
เลขมาตรฐานสากล9745346837
หัวเรื่อง1. พจนานุกรมอังกฤษ2. English language - - Dictionaries - - Thai,3. Thai language - - Dictionaries - - English
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม