กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9745715441 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทฤษฎีบรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
เลขเรียก338.88
ผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
เลขมาตรฐานสากล9745715441
หัวเรื่อง1. บรรษัทข้ามชาติ - - วิจั2. การลงทุนของญี่ปุ่น - - วิจัย - - ไท
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม