กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9747519099 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
เลขมาตรฐานสากล9747519099
หัวเรื่อง1. พระไตรปิฎก
สำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม