กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9747967626 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระบบดำเนินงานยูนิกซ์
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งดวงแก้ว สวามิภักดิ์
เลขมาตรฐานสากล9747967626
หัวเรื่อง1. ยูนิกซ์ (ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์)2. Unix operating system
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม