กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9747967804 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการโปรแกรม ภาษา C
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งดวงแก้ว สวามิภักดิ์
เลขมาตรฐานสากล9747967804
หัวเรื่อง1. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 2 เล่ม