กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9748049272 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบรรณานุกรม เรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 2
เลขเรียก929.71
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
เลขมาตรฐานสากล9748049272
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - บรรณนุกรม
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม