กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9748363929 พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 4 ปีพุทธศักราช 2513 - 2515
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
เลขมาตรฐานสากล9748363929
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 1 ปีพุทธศักราช 2493 - 2502
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
เลขมาตรฐานสากล9748363929
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,242.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 10 ปีพุทศักราช 2532 - 2535
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
เลขมาตรฐานสากล9748363929
หัวเรื่อง1. พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 2 ปีพุทธศักราช 2503 - 2507
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
เลขมาตรฐานสากล9748363929
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 3 ปีพุทธศักราช 2508 - 2512
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
เลขมาตรฐานสากล9748363929
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 5 ปีพุทธศักราช 2516 - 2518
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
เลขมาตรฐานสากล9748363929
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 6 ปีพุทศักราช 2519 - 2520
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
เลขมาตรฐานสากล9748363929
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 7 ปีพุทธศักราช 2521 - 2523
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
เลขมาตรฐานสากล9748363929
หัวเรื่อง1. พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 8 ปีพุทธศักราช 2524 - 2526
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
เลขมาตรฐานสากล9748363929
หัวเรื่อง1. พระราชกรณียกิจ2. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 9 ปีพุทธศักราช 2527 - 2531
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
เลขมาตรฐานสากล9748363929
หัวเรื่อง1. พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม