กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9748364984 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพจนานุกรม ญี่ปุ่น - ไทย ไทย - ญี่ปุ่น สำหรับชาวไทย
เลขเรียก495.639
ผู้แต่งโทมิตะ, ทาเกจิโร
Tomita, Takejiro.
เลขมาตรฐานสากล9748364984
หัวเรื่อง1. ภาษาญี่ปุ่น -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย2. ภาษาไทย -- พจนานุกรม -- ภาษาญี่ปุ่น
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม