กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9748676463 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเครื่องทองสมัยอยุทยา
เลขเรียก739.22
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
เลขมาตรฐานสากล9748676463
หัวเรื่อง1. ศิลปกรรมไทย - - สมัยอยุธยา
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม