กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9749414187 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลวิธีปกครองคน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งรีอาร์ดอน, แคทลีน เค.
เลขมาตรฐานสากล9749414187
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ2. กาบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม