กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9749946421 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย
เลขเรียกสร 352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
เลขมาตรฐานสากล9749946421
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ2. การบริหารงานบุคค,3. ข้าราชการพลเรือ
สำนักพิมพ์แมนไคนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม