กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9786117145049 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
เลขมาตรฐานสากล9786117145049
หัวเรื่อง1. คู่มือการปฎิบัติงาน
สำนักพิมพ์ก.กมล
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน = Work manual
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
เลขมาตรฐานสากล9786117145049
หัวเรื่อง1. การจัดการองค์การ- -คู่มือ2. การจัดการองค์การ,3. องค์การ- -การบริหาร
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม