กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9786160822195 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHPร่วมกับ MySQL และjQuery
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง
เลขมาตรฐานสากล9786160822195
หัวเรื่อง1. พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์2. การพัฒนาเว็บไซต,3. เว็บไซต์ -- การออกแบ,4. มายเอสคิวเอล(โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม