กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9786165480994 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสำนักงาน ก.พ. อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
เลขมาตรฐานสากล9786165480994
หัวเรื่อง1. ระบบข้าราชการพลเรือ2. สำนักงาน ก.พ. - - ประวัต
สำนักพิมพ์แมนไคนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม