กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9786167128030 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสนทนาภาษาจีนฉบับ จิ้ม ชี้ เที่ยว
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งเรืองรอง รุ่งรัศมี
เลขมาตรฐานสากล9786167128030
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน- -บทสนทนาและวลี2. ภาษาจีน- -ตำราสำหรับชนต่างชาติ
สำนักพิมพ์บุ๊ค คาเฟ่
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม