กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9789740692461 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
เลขมาตรฐานสากล9789740692461
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม