กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9789740946861 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง5 จิตคิดเพื่ออนาคต : จิตแห่งความเคารพ
เลขเรียก128.2
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขมาตรฐานสากล9789740946861
หัวเรื่อง1. ธรรมกับชีวิตประจำวัน2. จิตใจและร่างกาย
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้ใหญ่โรจน์แกะรอย 1111
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขมาตรฐานสากล9789740946861
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะท้องถิ่น
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม