กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9789742257378 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งชูชาติ อัศวโรจน์
เลขมาตรฐานสากล9789742257378
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม