กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9789742475260 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอาเซียน(asean)รู้ไว้ได้เปรียบแน่
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งสุรินทร์ พิศสุวรรณ
เลขมาตรฐานสากล9789742475260
หัวเรื่อง1. อาเซียน2. สมาคมอาเซียน,3. ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม