กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9789742479466 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องFifty Shades of Grey = ฟิฟตี้เชดส์ออฟเกรย์
เลขเรียก
ผู้แต่งเจมส์.อี แอล(เขียน) , นันทพร ปีเลย์ (แปล)
เลขมาตรฐานสากล9789742479466
หัวเรื่อง1. นวนิยายอังกฤ2. นวนิยายอังกฤษ -- แป
สำนักพิมพ์โรส อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม