กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9789745341371 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ Project Planning and Analysis
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ
เลขมาตรฐานสากล9789745341371
หัวเรื่อง1. บริหารโครงกา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม