กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9789747705188 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ : August Princess of the House of Chakri
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เลขมาตรฐานสากล9789747705188
หัวเรื่อง1. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-252.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์(August Princess of the Home of Chakri)
เลขเรียก920
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เลขมาตรฐานสากล9789747705188
หัวเรื่อง1. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-252.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม