กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9789749796764 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสนุกกับสำนวนจีนพักท้าย
เลขเรียก495.18
ผู้แต่งสุวาณี ปิยพสุนทรา
เลขมาตรฐานสากล9789749796764
หัวเรื่อง1. ภาษาจีน - - สำนวนโวหาร2. ภาษาจีน -- การใช้ภาษา
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม