กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9789749946978 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไทย - สหรัฐอเมริกา
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
เลขมาตรฐานสากล9789749946978
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม