กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 9789789536308 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจดหมายเหตุการสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
เลขมาตรฐานสากล9789789536308
หัวเรื่อง1. พระไตรปิฏก
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม